září od 25. 9. do 2. 10. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

26. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

25.9.
 

26. neděle v mezidobí

HODKY

8.00 za farnost
10.00 poděkování za úrodu
PO
26.9.
Pondělí 26. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 za rodinu Třetinovu, Uhlířovu, Dubskou a Josefu Tesařovu
ÚT
27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze   ---
ST
28.9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek  Státní svátek 8.00 za duchovního otce Františka Beneše, sestru a celou žijící a zemřelou rodinu Michalicovu a duše v očistci
ČT
29.9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 7.30 za Anastázii Uhrovu, dvoje staré rodiče, za žijící a zeřelou rodinu a duše v očistci

30.9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 za Růženu a Josefku Strakovy, manžela, syna Františka a Zdeňka Markoviče
SO
1.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 17:30 Mariánské večeřadlo
18:00 za Jana Paulíka, manželku Terezii a celou žijící a zemřelou rodinu
NE
2.10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za Marii a Františka Šulákovy, děti, vnuka, oboje rodiče, duše v očistci a celou žijící rodinu
10.00 za Antonína Hostinu, dvoje rodiče, za žijící a zemřelou rodinu a za farnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. 9. 2011:

Významného životního jubilea se dožila:

  • 70 let - Jarmila Slováčková, U Struhy

Oznámení:

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Apoštolát modlitba na měsíce říjen, listopad, prosinec máte taktéž na stolku vzadu, vezměte si do svých domovů a zvláště přineste nemocným naší farnosti.
  • Minulou neděli byla Hodová sbírka na opravu věže kostela, vynesla 34 231,-Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Aktuální rozpis skupin na úklid kostela je vzadu v kostele.
  • Jsme zváni na poutní bohostlužbu do Týnce v neděli 2. října 2011 v 15.OO hod. Podrobnosti máte na vývěsce kostela.

Pomůcky do náboženství

Pracovní listy pro první třídu: 58,- Kč

Pracovní listy pro druhou třídu 63,- Kč

Pracovní listy pro třetí třídu a učebnice: 65,- Kč a 129,- Kč.

Prosíme drodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkuje.

Připomínáme, že první hodina náboženství 5 - 9. tř. bude v pondělí (tedy zítra) ve 13.15 hod. ve škole. Jedná se o domluvu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52