září od 25. 9. do 2. 10. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

26. neděle v mezidobí od 25. 9. do 2. 10. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25. 9.
26. neděle v mezidobí - HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za farnost s poděkováním  za úrodu
   
PO
26. 9.
Pondělí 26. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků    
18.30 za Martina Zonygu, jeho rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
ÚT
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze    
   
ST
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek 7.30 za Anastázii Uhrovu, dvoje staré rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
   
ČT
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 7.30 mše svatá na úmysl Otce Josefa
   

30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve    
18.30 za Jindřicha Bartoše, jeho rodiče, staré rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
SO
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 7.30 mše svatá na úmysl Otce Josefa
   
NE
2. 10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Antonína Hostinu, oboje staré rodiče a za dar víry a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. září 2016:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožívá paní Anna Šestáková, ul. Gagarinova

Oznámení:

  • - Hodová sbírka na zateplení našeho kostela, minulou neděli vynesla 38 489,- Kč a v pondělí 5 084,- Kč; (loni 36 345,- Kč a v pondělí 5 145,- Kč). Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - 8. října se uskuteční pouť na Svatý Hostýn, kdo máte zájem, napište se ještě na seznam vzadu u vchodu kostela. Zvláště zveme děti, které se připravují letos k 1. svatému přijímání společně s rodiči či prarodiči.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na podporu pastorace a kněží do nově zřízeného diecézního fondu. podrobněji na fond.biskupstvi.cz

 

Výuka náboženství v letošním školním roce

V pondělí 3. 10. 2016 začne vyuka náboženství: 3.tř. ve 12.45 hod. na základní škole, ostatní třídy na faře dle tabulky (viz níže). Prosíme rodiče, aby v úterý 4. 10. přišli s prvňáčky ve 13.00 hod. na starou školu. Druhá třída začíná vyuku v út 4. 10. a st 5. 10., viz tabulka níže.
 
Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola duchovní otec
Po 14.05 4 - 5 fara duchovní otec
Po 15.05 6 - 7 fara duchovní otec
Út 13.00 1 učebna na staré škole paní katechetka
Út 14.00 2 učebna na staré škole paní katechetka
St 14.00 2 klubovna na společenském domě paní katechetka

Pomůcky do náboženství:

  • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
  • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
  • - pracovní listy pro třetí třídu 65,- Kč učebnice 135,- Kč.
  • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52