listopad od 6. 11. do 13. 11- 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

32. neděle v mezidobí - listopad od 6. 11. do 13. 11- 45. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

6.11.

32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé rodiče Bartošovy a Tůmovy, vnuka Petra a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
10.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
   

PO
7.11.

Pondělí 32. týdne v mezidobí    
  ---

ÚT
8.11.

Úterý 32. týdne v mezidobí   Formační setkání na Petrově 2 od 9.30 - 15.00 hod.
  ---

ST
9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
17.30 Modlitba svatého růžence

ČT
10.11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   Rekolekce, mše svatá bude v Tvrdonicích v 9.00 hod.
   


11.11.

Památka sv. Martina, biskupa    
17.30 Za dvoje rodiče, dceru a vnučku Kristýnku

SO
12.11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka    
7.30 za Josefa Uhlíře, oboje rodiče a celou rodinu

NE
13.11.

33. neděle v mezidobí

Památka sv. Anežky České, panny

8.00 za Jindřicha Bartoše, jeho rodiče, jejich sourozence s rodinami, staré rodiče z obou stran  a ochranu pro žijící rodinu
10.00 za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. 11. 2011:

Tento týden nemají děti 3. - 9. třídy náboženství. Odpadlou hodinu si nahradí v jiném termínu.

Příští neděli 13. 11. po mši svaté v 8.00 hod. i v 10.00 hod. se budou zapisovat úmysly (intence) mší sv. na rok 2012 měsíc leden, únor, březen a duben.

V pondělí 14.11. po mši svaté bude na faře schůzka lektorů (osob, kteří čtou při mši svaté epištolu) a další zájemce z řad žen i mužů o čtení epištoly a přímluv.

Duchovní správa prosí ochotné muže, kteří by pomohli se službou kostelníka. Nejlépe 2-3, aby bylo možné se ve službě střídat. Přihlaste se prosíme u pana faráře. Děkujeme.

Den Bible

Letošní Den Bible připadá na neděli 13. 11. 2011. Dobrovolná sbírka této neděle je určena na podporu biblického apoštolátu a dělí se přímo ve farnosti na dva díly.
• 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu, číslo účtu 1015502075/5500, variabilní symbol IČ farnosti,
• 75 % se zašle České biblické společnosti, číslo účtu 129876273/0300, variabilní symbol 9999.
České katolické biblické dílo nabízí pomůcky a další materiály pro práci s Biblí. Podrobné informace včetně možností objednání naleznete na https://www.biblickedilo.cz.

Sbírka na splátku půjčky

Za čtrnáct dní bude v neděli 20. 11. bude pravidelná sbírka na splátku půjčku na opravu věže kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52