září od 27. 9. do 4. 10. - 40. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

26. neděle v mezidobí od 27. 9. do 4. 10. - 40. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27. 9.
26. neděle v mezidobí - HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Františka Kočárka, rodiče, celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost - poděkování za úrodu
   
PO
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 8.00 za Anastázii Uhrovu se vzpomínkou  desátého výročí jejího úmrtí. oboje rodiče a duše v očistci
   
ÚT
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů    
   
ST
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve    
18.30 za Marii a Františka Netopilíkovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 7.30 na poděkování za zdárný průběh hodů
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45  hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

2. 10.
Památka svatých andělů strážných   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 adorace na 1. pátek + litanie + požehnání
18.30 za Milana Ryčovského, otce, dvoje staré rodiče, duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
19.30 příprava na biřmování
SO
3. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 4. října
   
NE
4. 10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za Františka a Marii Šulákovy, jejich děti, vnuka Zdeňka, rodiče, duše v očistci a živou rodinu, s prosbou o dar zdraví
10.00 za Františka Straku, dvě manželky, syna Františka, Zdeňka Markoviče a jeho matku a dar zdraví a víry pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. září 2015:

Oznámení:

 • - Hodová sbírka na opravy a údržbu našeho kostela, minulou neděli vynesla 36 345,- Kč a v pondělí 5 145,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - 10. října se uskuteční pouť na Svatý Hostýn, kdo máte zájem, napište se ještě na seznam vzadu u vchodu kostela
 • - ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci ráno po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod. Prosíme, napište se na rozpis k adoraciBudeme se modlit za synodu o rodině.
 • - ve čtvrtek a v pátek dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.
 • - scholička začíná cvičit pravidelně každou neděli na faře v 9.00 hod. od neděle 4. 10. 2015. Všechny děti i nové, které baví zpívat jsou zvány.
 • - u vchodů do kostela si můžete vzít konkrétní program na Národní euchatistický kongres.
 • -  ve čtvrtek začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.
 • - duchovní otec přeje všem farníkům pokojné a požehnané HODKY

Tento týden začíná výuka náboženství

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 začne vyuka náboženství. Prosíme rodiče, aby ve čt přišli s prvňáčky ve 13.15 hod. na starou školu. Ve 14.00 hod. bude mít ve čt vyuku 2. třída. V tabulce jsou informativní časy, vše je třeba ještě "doladit". Kdo ještě nedal přihlášku do náboženství v kostele jsou k dispozici. Vyplněné je můžete odevzdat v zákristii anebo vhodit do schránky na faře či vzít s sebou ve čtvrtek na první hodinu. Duchovní otec bude mít první hodinu až 12. 10. 2015.
 
Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 14.02 3 škola duchovní otec
Po 13.15 4 škola duchovní otec
Po 15.05 5 - 6 - 7 fara duchovní otec
St 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
Čt 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
Čt 14.00 2 učebna na staré škole paní katechetka

Pomůcky do náboženství:

 • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
 • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
 • - pracovní listy pro třetí třídu 65,- Kč učebnice 135,- Kč.
 • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52