září od 28. 9. do 5. 10. - 40. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA od 28. 9. do 5. 10. - 40. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 8.00 za Anastázii Uhrovu, dvoje rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 za Františka Vlašice se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí a rodiče z obou stran
   
PO
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.30  
19.15 setkání farní rady
ÚT
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve    
   
ST
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve    
18.30 na vlastní úmysl
ČT
2. 10.
Památka svatých andělů strážných 7.30 za farnost z neděle 5.10.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

3. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Jana Mráze, dvoje rodiče, staré rodiče a dar víry pro celou rodinu
SO
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi 7.30 za Miloslava Poláčka, rodiče a duše v očistci
   
NE
5. 10.
 27. neděle v mezidobí  8.00 za Jana Cipryse, Růženu Hrubou, celou zemřelou rodinu a za dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Josefa Říhu, dvoje rodiče a duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. září 2014:

Jubilanti:

 • - 75 let slaví pan Alois Janáč, ulice Masarykova, kostelník

Biskupská synoda

 • Papež František vyhlásil neděli 28. září 2014 dnem modlitby za nadcházející biskupskou synodu. Ta se uskuteční ve dnech 5. – 19. října 2014 a jejím tématem budou „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“.
 • „Vyzýváme místní církve, farní společenství, instituty zasvěceného života, sdružení a hnutí, aby se ve dnech předcházejících synodním pracím i během synody modlily při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech,“ píše sekretariát synody v dopise rozeslaném všem biskupským konferencím. Věřící se mohou na tento úmysl připojit svou osobní modlitbou a především modlitbou v rodině.
  • Předkládáme Modlitbu za Synodu ke Svaté rodině, kterou připravil papež František
   • Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou obracíme.
   • Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny místy společenství a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi.
   • Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení.
   • Svatá Nazaretská rodino, kéž příští biskupská synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí posvátného a neporušitelného charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu.
   • Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté (19.15 hod.) bude pravidelné setkání farní rady. Duchovní otec prosí všechny členy farní rady, aby si připravili návrhy pro pastorační program v naší farnosti a také plán oprav pro příští rok 2014 - 2015.
 • - prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se zapsali vzadu na seznam. Zapsat se může ten, kdo příští rok ( 2015 ) oslaví své 14 narozeniny. Podle zájmu by se domlouvala příprava i termín biřmování. Děkujeme.
 • -  ve středu začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod. Budeme se modlit za synodu o rodině.
 • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
 • - zkoušky "Malé scholičky" se budou konat každou neděli (jako loni) v 9.00 hod. ve farním sále. Jsou zvány všechny děti z naší farnosti, které rády zpívají.
 • - na přání některých z vás budeme po příští neděli začínat večerní mši svatou již v 18.00 hod.

 

Vyuka náboženství

 

Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola - ve vlastní třídě duchovní otec
Po 14.00 4 fara duchovní otec
Po 14.50 5 - 6 - 7 fara duchovní otec
St 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
St 14.00 2 učebna na staré škole paní katechetka

Pomůcky do náboženství:

 • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
 • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
 • - pracovní listy pro třetí třídu 65,- Kč učebnice zatím nejsou k dostání
 • - pracovní listy pro čtvrtou třídu 60,- Kč
 • - pracovní listy pro 5. -  6. - 7.třídu 60,- Kč
 • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52