září od 29. 9. do 6. 10. - 40 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

26. neděle v mezidobí od 29. 9. do 6. 10. - 40 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 9.

26. neděle v mezidobí

8.00 za Jana Netopilíka se vzpomínkou jeho stých narozenin, manželku, dceru, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Bartošovu, manžela Vojtěcha. oboje rodiče, celou zemřelkou i žijící rodinu a duše v očistci
   
PO
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 za rodiče Tučkovy, vlastní úmysl s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
   
ÚT
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve    
   
ST
2. 10.
Památka svatých andělů strážných    
18.00 za Milana Uhra a rodiče s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
3. 10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 7.30 na úmysl dárce (Sr.Th); po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 19.30 do 20.30 hod.
  dopoledne proběhne návštěva nemocných

4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi   dopoledne proběhne návštěva nemocných
17.25 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Jana Prajku, manželku Annu, syna Jana a Miroslava a celou žijící rodinu
SO
5. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   ráno mše svatá nebude
11.00 svatební mše svatá Zdeňka Markovičová a Jiří Kubík
NE
6. 10.
27. neděl e v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za Ilju Koska se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. září 2013:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožil pan Vojtěch Trčka, ulice Stráže
 • - 75 let se dožila paní Ludmila Uhrová, ulice Kostická a paní Bohumila Stýblová, ulice Dolní

Oznámení:

 • - v úterý začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.
 • - na první čtvrtek a pátek v měsíci bude pravidelná návštěva nemocných.
 • - na první čtvrtek bude po ranní mši výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00 hod. Večer pak od 19.30 do 20.15 hod. Prosíme zapište se na rozpis k adoraci vzadu v kostele.
 • - ZMĚNA - ne středeční, ale páteční mše svatá je zvláště zaměřena pro rodiče a děti. Všechny děti, především školáci prvního a druhého stupně jsou srdečně zváni spolu s rodiči
 • - zkoušky "Malé scholičky" se budou konat každou neděli (jako loni) v 9.00 hod. ve farním sále. Jsou zvány všechny děti z naší farnosti, které rády zpívají.

Pomůcky do náboženství:

 • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
 • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
 • - pracovní listy pro třetí třídu a učebnice: 65,- Kč a 135,- Kč. tedy 200,- Kč.
 • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.
   

Náboženská výchova

 

 

Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola duchovní otec
Po 14.00 4 - 5 škola duchovní otec
Po 14.45 6 - 7 škola duchovní otec
St 13.15 1 místnost spol. d. paní katechetka
St 14.00 2 místnost spol. d. paní katechetka

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52