od 1.9. do 8.9. (36. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
1.9.
22. nedělě v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Štvrteckou, manžela, syna, snachu, zetě, 
živou a zemřelou rodinu 
10.00 Za Jana Tučka, oboje rodiče, celou zemřelou rodinu
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
PO
2.9.
     
   
ÚT
3.9.
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
   
   
ST
4.9.
     
18.30 Za Františka Mráze
a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
5.9.
    7.30 Za...
   

6.9.
     
18.30 Za Josefa Holobrádka, manželku Marii,
oboje rodiče, Miroslava Svačinu a duše v očistci
SO
7.9.
  11.30 Svatební obřad ve mši svaté: Marek Prajka + Petra Tučková
   
NE
8.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Uhlířovu, manžela, oboje rodiče, pravnuka, zetě
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za současné i bývalé formany a za Boží ochranu
při kácení, převozu a stavění máje                              
   

Oznámení:

» Při kostelních sbírkách minulé neděle (na opravy kostela) se vybralo 18 200,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Děkuji ženám za velký úklid kostela před hody a rovněž úklid na faře. Ať Vám Pán
   Bůh odplatí tuto službu svým požehnáním!

» V pondělí mše svatá nebude (dovolená).

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   dopoledne bude adorace do 11.00 hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» Využijte příležitost přijmout svátost smíření na začátku školního roku a před hody,
   zpovídá se vždy půl hodiny před mší svatou.

» Výuka náboženství bude zahájena po hodech; 1. a 2. třída bude mít náboženství
   v úterý s paní katechetkou, 3. až 9. třída ve středu. Příští neděli bude rozvrh výuky
   náboženství zveřejněn a upřesněn. Po hodech také začnou pravidelné páteční mše sv.
   pro děti. 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52