od 2.9. do 9.9. (36. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
2.9.
22. nedělě v liturgickém mezidobí   8.00 Za Františka Kořínka se vzpomínkou 1. výročí úmrtí
s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu     
10.00 Za Cyrila Uhra, dceru Marii, staré rodiče, celou zemřelou rodinu
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
3.9.
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
   
   
ÚT
4.9.
     
   
ST
5.9.
     
18.30 Za Františka Mráze, živou a zemřelou rodinu
ČT
6.9.
    7.30 Za...
   

7.9.
     
18.30 Za Marii Holobrádkovu, manžela Josefa,
celou živou a zemřelou rodinu
SO
8.9.
Svátek Narození Panny Marie   7.30 Za všechny současné i bývalé formany, s prosbou o Boží ochranu
při kácení a přepravě hodové máje
   
NE
9.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Mikuličovu, manžela Jana,
oboje rodiče a živou rodinu    
10.00 Za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci, 
s probou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
   

Oznámení:

»  Při kostelní sbírce minulé neděle (na opravu varhan) se vybralo 19 500,-Kč.
    Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Děkuji ženám za velký úklid kostela před hody a rovněž velký úklid na faře, ať Vám
    Pán Bůh odplatí tuto službu! Rovněž děkuji mužům, kteří pomohli s vystěhováním
    a odvozem starých akumulačních kamen v kostele. V brzké době budou nahrazeny
    novými!

»  Využívejte příležitostí přijmout svátost smíření před lanžhotskými hody v neděli,
    ve středu a v pátek vždy půl hodiny před mší sv.

»  Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech, ve čtvrtek
    bude adorace dopoledne do 11.00 hodin (rozpis) a večer od 20.00 do 21.00 hodin.

»  Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství…

» Výuka náboženství bude zahájena po hodech; 1. a 2. třída bude mít náboženství
   v pondělí, 3. až 9. ročník ve středu. Příští neděli bude zveřejněn rozvrh výuky
   náboženství.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52