od 2.9. do 9.9. (36. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
2.9.
22. nedělě v liturgickém mezidobí   8.00 Za Františka Kořínka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu     
10.00 Za Cyrila Uhra, dceru Marii, staré rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
3.9.
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
   
18.30 Za
ÚT
4.9.
     
   
ST
5.9.
     
18.30 Za Františka Mráze, zemřelou a živou rodinu
ČT
6.9.
    7.30 Za farnost
   

7.9.
     
18.30 Za Marii Holobrádkovu, manžela Josefa, celou zemřelou a živou rodinu
SO
8.9.
Svátek Narození Panny Marie   7.30 Za
   
NE
9.9.
23. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za   Marii Mikuličovu, manžela Jana, oboje rodiče a živou rodinu                                                                                                        
10.00 Za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci s probou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

Oznámení:

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52