září od 30. 9. do 7. 10. - 40 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

26. neděle v mezidobí - září od 30. 9. do 7. 10. - 40 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30.9.
26. neděle v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za Marii Bartošovu, manžela, celou žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
1.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve nebo první pátek v měsíci 18.00 za Jarmilu Urbanovu a rodiče s prosbou o dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
18.45 setkání farní rady
ÚT
2.10.
Památka svatých andělů strážných    
  Formační setkání kněží v Brně
ST
3.10.
Středa 26. týdne v mezidobí    
18.00 za Helenu Holubovu, rodiče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
4.10.
Památka sv. Františka z Assisi 7.30 za Františka Malhockého, rodiče a duše v očistci
  dopoledne návštěva nemocných

5.10.
Pátek 26. týdne v mezidobí   dopoledne návštěva nemocných
15.00 výstav Nejsvětější svátosti, 17.40 hod. svátostné požehnání
18.00 za živou a zemřelou rodinu Švástovu a Grůzovu a jejich rody - mše svatá je zaměřena pro rodiče a děti
SO
6.10.
Sobota 26. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze nebo sobotná památka Panny Marie 17.30 Mariánské večeřadlo
18.00 za rodinu Michalovskou a Petrjánošovu
NE
7.10.
27. neděle v mezidobí památka Panny Marie Růžencové 8.00 za farnost
10.00 za Boženu Bartošovu, celou zemřelou rodinu a za ochranu Panny Mariepro žijící rodinu
Týnec 14.30 hod. Mariánský hymnus Akatihistos; 15.00 hod. liturgie sv. Jana Zlatoústého

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2012:

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté bude pravidelné setkání farní rady. Prosím členy farní rady, aby si připravili návrhy pro pastorační program v naší farnosti pro příští rok 2012 - 2013.
 • - v pondělí také začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.
 • - na první čtvrtek a pátek v měsíci bude pravidelná návštěva nemocných.
 • - na první pátek bude od 15.00 hod. výstav Nejsvětější svátosti oltářní, 17.40 hod. zkončená svátostným požehnáním.
 • - páteční mše svatá je zvláště zaměřena pro rodiče a děti. Všechny děti, především školáci prvního a druhého stupně jsou zváni.
 • - upozornění - od tohoto týdne - měsíce října - budou večerní mše svaté začínát již v 18.00 hod.
 • - zkoušky "Malé scholičky" se budou konat každou neděli (jako loni) v 9.00 hod. va farním sále. Jsou zvány všechny děti z naší farnosti, které rády zpívají.
 • - odjezd na poutˇ do DECHTIC  je příští neděli 7.října  v 7.30 hod. od kostela.

Pouť u Panny Marie Pomocné v Týnci

 • - v neděli o svátku Panny Marie Růžencové jsme zváni na poutní bohoslužbu východního obřadu. Podrobnosti jsou na vývěsce kostela. V 15.00 hod. je liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Pomůcky do náboženství:

 • - pracovní listy pro první třídu: 58,- Kč
 • - pracovní listy pro druhou třídu 63,- Kč
 • - pracovní listy pro třetí třídu a učebnice: 65,- Kč a 129,- Kč. tedy 194,- Kč.
 • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.
   

Náboženská výchova

 

Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola duchovní otec
Po 14.00 4 - 5 škola duchovní otec
Po 14.45 6 - 7 škola duchovní otec
St 13.15 1 místnost spol. d. paní katechetka
St 14.00 2 místnost spol. d. paní katechetka

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52