září od 4. 9. do 11. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 4. 9. do 11. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Uhrovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, otce Cyrila se vzpomínkou třicátého výročí úmrtí, staré rodiče s prosbou o Boži milosti pro žijící rodiny
   
PO
5. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí    
  mše svatá nebude
ÚT
6. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí    
   
ST
7. 9.
Středa 23. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka    
18.30 za Josefa Uhlíře, pravnuka, rodiče Kaňovy a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie 7.30 za farníky z 21. 8.
  v 9.00 hod. mše svatá v Hlohovci, po ní setkání kněží děkanství na faře ve Valticích

9. 9.
Pátek 23. týdne v mezidobí    14.00 hod. pohřeb pana Rostislava Varmuže v Břeclavi
18.30 za Františka Mráze, zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
10. 9.
Sobota 23. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za . . .
   
NE
11. 9.
24. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie a Boží pomoc
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. září 2016:

Jubilanti:

  • - 94 let se dožívá paní Marie Uhlířová, Sokolská

Oznámení:

  • - duchovní správa vyhlašuje soutěž o ceny pro děti od 1. tř do 5. tř. Mohou soutěžít i školáci z druhého stupně. Děti za každou nedělní mši svatou dostanou nálepsku do malých sešitků. Ke konci doby adventní bude vyhodnocení. Děti, které chodí do 3. třídy mají sbírání nálepek povinné, kvůli přehledu, jak se jim daří chodit na nedělní mši svatou. 
  • - po mši svaté bych se rád setkal na chviličku s rodiči dětí, které jsou ve třetí třídě (domluva setkání na faře)
  • - Příští neděli, tj. 11. září se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc říjen, listopad, prosinec

Výuka náboženství

Výuku náboženství začneme po Hodech. 

 

 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52