září od 6. 9. do 13. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 6. 9. do 13. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka se vzpomínkou patnáctého výročí jeho úmrtí, oboje rodiče, jejich zemřelé děti a Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
   
PO
7. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka   9.30 hod. setkání děkanů s otcem biskupem v Brně na biskupství
18.30 za rodiče Uhrovy, dceru, syna a za dar živé víry pro celou rodinu
ÚT
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie 7.30 ! za uzdravení těžce nemocné osoby (Br)
   
ST
9. 9.
Středa 23. týdne v mezidobí     
18.30 za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
ČT
10. 9.
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   mše svatá v Lanžhotě není
  setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá v Hlohovci

11. 9.
Pátek 23. týdne v mezidobí     
18.30 za Terezii a Fabiána Uhrovy, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci - mše svatá pro rodiče a děti
19.30 příprava na biřmování
SO
12. 9.
Sobota 23. týdne v mezidobí nebo Jména Panny Marie   ráno mše není
11.30 svatební mše svatá Lukáš Ciprys a Monika Petříková 
NE
13. 9.
24. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za rodiče Vrbovy a Maděřičovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží pomoc a dar zdraví pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. září 2015:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožívá paní Anna Kotlaříková, ulice Kostická
  • - 75 let se dožívá paní Ludmila Zonygová, ulice Stráže

Oznámení:

  • - příští neděli, tj. 13.9. se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc říjen, listopad a prosinec
  • - od tohoto pátku, tak jako minulé roky bude bývat mše svatá pro rodiče a děti, všichni školáci jsou na tuto dětskou mši svatou zváni
  • - u vchodů do kostela máte volební lístky do farní rady. Přineste je příští neděli zakroužkované, návod k volbám je na lístku. Kandidáti do FR byli v naší farnosti vybráni z těch, kteří byli navrženi v 1. kole. Možnost navrhovat měl každý farník. Zvoleno bude automaticky prvních 8 – 12 kandidátů. Farář farnosti má podle církevního práva a dle domluvy se stávající FR možnost dosadit 1 – 4 kandidáty dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.). Celkový počet zvolených a dosazených členů FR je v naší farnosti 12. FR se volí na 2 roky, mandát se může prodloužit o další dva roky bez voleb.

Manželské ohlášky

Jiří Kovář z Moravské Nové Vsi a Lenka Chladová z Moravské Nové Vsi dne 10. 10. 2015 v 11.30 hod. uzavřou církevní manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželsřtví, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52