září od 7. 9. do 14. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 7. 9. do 14. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celou zemřelou rodinu a za zdraví pro žijící rodiny
10.00 za Antonína Hostinu, dvoje rodiče a za dar zdraví pro žijící rodiny
11.00 udílení svátosti křtu
PO
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie 18.00 příležitost ke svátosti smíření před HODY
18.30 za Annu Bartošovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, vnuka, celou zemřelou rodinu, duše v očistci a přímluvu Panny Marie pro žijící rodiny
ÚT
9. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze    
   
ST
10. 9.
Středa 23. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 příležitost ke svátosti smíření před HODY (přijede cizí zpovědník od 18.00 do 19.00 hod.)
18.30 za Františka Uhra, manželku, dceru, syna a dar zdraví pro celou rodinu
ČT
11. 9.
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí   mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství - v 9.00 hod. mše svatá ve Valticích

12. 9.
Pátek 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie 18.00 příležitost ke svátosti smíření před HODY
15.00 pohřeb Marie Mikuličové
SO
13. 9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 7.30 za Anastázii Gazdíkovu, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro žijící rodinu a za duše v očistci
   
NE
14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže HODY 8.00 za Evu Paulíkovu se vzpomínkou dvacátého pátého výročí jejího úmrtí a manžela Jaroslava 
10.00 za oživení víry v naší farnosti
   
PO
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné 9.00 za všechny zemřelé spoluobčany a kněze, kteří sloužili v Lanžhotě
9.30 setkání děkanů s panem biskupem v Brně

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. září 2014:

Oznámení:

  • - upřímné Páná Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy
  • na Hody - příští neděli - bude sbírka na opravy našeho kostela
  • - sbírka minulou neděli na kostel vynesla 21 245,- Kč.
  • - dnes po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši budou zapisovány úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec
  • - ve středu od 18.00 hod. do 19.00 hod. bude příležitost vykonat dobrou svatou zpověď před HODY, přijede jeden cizí zpovědník. Využijte této možnosti. Duchovní otec bude taktéž zpovídat v pondělí a pátek vždy 30 min před začátkam mše svaté.
  • - v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství, vyplněné je můžete odevzdat v zákristii anebo vhodit do schránky na faře. Vyučování náboženství začne až po HODECH.

Manželské ohlášky

Libor Hrnčíř z Lanžhota a Jitka Hasilová z Lanžhota si udělí dne 18 10. 2014 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželsřtví, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52