září od 9. 9. - do 16. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 9. 9.  do 16. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9.9.
 23. neděle v mezidobí  8.00 za rodiče Šulákovy, syna Jana, rodiče Šindarovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za farnost s prosbou o Boží požehnání pro všechny žáky a studenty na začátek školního roku
   
PO
10.9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 příležitost ke svátosti smíření před HODY
18.30 Na úmysl dárce (D)
ÚT
11.9.
Úterý 23. týdne v mezidobí    
  ---
ST
12.9.
Středa 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie   Od 18.00 hod. příležitost ke svátosti smíření před HODY, zpovídat se bude i po mši !
18.30 za Františka Vlašice, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve mše nebude ! setkání kněží v Moravské Nové Vsi, začínáme v 9.00 hod. mší svatou
   

14.9.
Svátek Povýšení svatého kříže    
7.30 za Anastázii Gazdíkovu, rodiče, celou žijící a zemřelou rodinu
SO
15.9.
Památka Panny Marie Bolestné 7.30 Za uzdravení těžce nemocné osoby
   
NE
16.9.
24. neděle v mezidobí HODY 8.00 Za Marii Boryovu, manžela, rodinu Michalicovu a duše v očistci
10.00 za farnost
   
PO 17.9. sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníka, nebo sv.Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 9.00 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti a po mši svaté průvod na hřbitov, kde bude pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. září 2012:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožila paní Marie Uhlířová, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - dnešní sbírka je na církevní školství - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost
  • - zítra v pondělí mají dětí od 3 - 9 třídy náboženství. Třetí ve 13.15. 4 - 5 ve  14.00 a 6 - 9 v 14.30 hod. Jedná se o první domlouvací hodinu - je třeba, aby všechny děti přišly!!
  • - příležitost ke svátosti smíření před HODY bude v pondělí a středu od 18.00 hod. Ve středu bude možnost i po mši svaté. Je možné si domluvit s duchovním otcem i konkrétní termín ke zpovědi během příštího týdne.
  • - na Hody - příští neděli - bude sbírka na splátku půjčky od města na opravu věže a střechy kostela

Zahájení Roku víry v brněnské diecézi

  • - Svatý otec Benedikt XVI. 16. října 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962) vyhlásí Rok víry. Rok víry papež slavnostně zahájí ve čtvrtek 11. října 2012 a ukončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Při této příležitosti Svatý stolec zveřejnil apoštolský list "motu proprio" Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také Boží služebník Pavel VI. a to u příležitosti 1900. výročí mučednictví apoštolů Petra a Pavla.
  • - V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října 2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Podrobnosti budou zveřejněny později.
  • - Více ve zprávě TS ČBK
  • - Tex nóty k roku víry

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52