Užitečné informace

 

 

 

 

 

 

Užitečné rady

 KŘEST

Předložte tyto doklady:

- rodný list dítěte/ toho, kdo má být pokřtěn

- oddací list rodičů

- občanský průkaz rodičů

- vyplněnou žádost o křest

Ke křtu přineste:

- bílou křtící roušku

- svíci

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, BIŘMOVÁNÍ

 První svaté přijímání

- děti se připravují v hodinách náboženství

- dospělí po domluvě s otcem Františkem

- předchází první svátost smíření

 Biřmování

- podmínkou je věk minimálně 15 let a první svaté přijímání

- výběr patrona (měli byste být seznámeni s jeho příběhem)

- výběr kmotra/y

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 Doložit na městský úřad potřebné doklady k uzavření církevního sňatku:

- platné občanské průkazy

- rodné listy

Po předložení dokladů vydá matrikářka osvědčení

 Na farním úřadě sepsat žádost o uzavření církevního sňatku.

Předložit tyto doklady:

- osvědčení k uzavření sňatku (vydal MěÚ) - ne starší než 5 měsíců

- rodné listy

- občanské průkazy

- potvrzení o křtu

- propouštěcí list - u snoubenců z jiné farnosti

- svědkové - jméno a příjmení, trvalé bydliště

 

POHŘEB

- v případě pohřbu v první řadě kontaktujte otce Pavla, domluvíte s ním termín pohřbu

- hrobníkem je pan Klvaňa, pomůže vám připravit hrob

- smuteční oznámení dejte otci Pavlovi

- vyhlášení pohřbu si domluvte na městském úřadě

 

Podrobnosti naleznete na:

https://www.katolik.cz/codelatkdyz/default.asp

 

 

--

AKTUALIZOVÁNO 12.6.2020 18:30

 

NOVÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BOHOSLUŽEB V OBDOBÍ NÁKAZY COVID-19 NAJDETE V ZÁLOŽCE - BOHOSLUŽBY