Užitečné informace

 

 

 

 

 

 

Užitečné rady

 KŘEST

Předložte tyto doklady:

- rodný list dítěte/ toho, kdo má být pokřtěn

- oddací list rodičů

- občanský průkaz rodičů

- vyplněnou žádost o křest

Ke křtu přineste:

- bílou křtící roušku

- svíci

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, BIŘMOVÁNÍ

 První svaté přijímání

- děti se připravují v hodinách náboženství

- dospělí po domluvě s otcem Františkem

- předchází první svátost smíření

 Biřmování

- podmínkou je věk minimálně 15 let a první svaté přijímání

- výběr patrona (měli byste být seznámeni s jeho příběhem)

- výběr kmotra/y

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 Doložit na městský úřad potřebné doklady k uzavření církevního sňatku:

- platné občanské průkazy

- rodné listy

Po předložení dokladů vydá matrikářka osvědčení

 Na farním úřadě sepsat žádost o uzavření církevního sňatku.

Předložit tyto doklady:

- osvědčení k uzavření sňatku (vydal MěÚ) - ne starší než 5 měsíců

- rodné listy

- občanské průkazy

- potvrzení o křtu

- propouštěcí list - u snoubenců z jiné farnosti

- svědkové - jméno a příjmení, trvalé bydliště

 

POHŘEB

- v případě pohřbu v první řadě kontaktujte otce Pavla, domluvíte s ním termín pohřbu

- hrobníkem je pan Klvaňa, pomůže vám připravit hrob

- smuteční oznámení dejte otci Pavlovi

- vyhlášení pohřbu si domluvte na městském úřadě

 

Podrobnosti naleznete na:

https://www.katolik.cz/codelatkdyz/default.asp

 

 

--

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52