Užitečné informace

 

 

 

 

 

 

Užitečné rady

 KŘEST

Předložte tyto doklady:

- rodný list dítěte/ toho, kdo má být pokřtěn

- oddací list rodičů

- občanský průkaz rodičů

- vyplněnou žádost o křest

Ke křtu přineste:

- bílou křtící roušku

- svíci

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, BIŘMOVÁNÍ

 První svaté přijímání

- děti se připravují v hodinách náboženství

- dospělí po domluvě s otcem Františkem

- předchází první svátost smíření

 Biřmování

- podmínkou je věk minimálně 15 let a první svaté přijímání

- výběr patrona (měli byste být seznámeni s jeho příběhem)

- výběr kmotra/y

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 Doložit na městský úřad potřebné doklady k uzavření církevního sňatku:

- platné občanské průkazy

- rodné listy

Po předložení dokladů vydá matrikářka osvědčení

 Na farním úřadě sepsat žádost o uzavření církevního sňatku.

Předložit tyto doklady:

- osvědčení k uzavření sňatku (vydal MěÚ) - ne starší než 5 měsíců

- rodné listy

- občanské průkazy

- potvrzení o křtu

- propouštěcí list - u snoubenců z jiné farnosti

- svědkové - jméno a příjmení, trvalé bydliště

 

POHŘEB

- v případě pohřbu v první řadě kontaktujte otce Pavla, domluvíte s ním termín pohřbu

- hrobníkem je pan Klvaňa, pomůže vám připravit hrob

- smuteční oznámení dejte otci Pavlovi

- vyhlášení pohřbu si domluvte na městském úřadě

 

Podrobnosti naleznete na:

https://www.katolik.cz/codelatkdyz/default.asp

 

 

--

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu