Faráři

Kněží, kteří působili ve farnosti Lanžhot

1. Štěpán Bučiš (1613 – 1658) – první katolický farář v Lanžhotě. Byl zde dosazen v roce 1612 majitelem panství, Karlem z Liechsteina, aby převedl na katolickou víru jinověrce. Na pamětní desce je v latině uvedeno, že za svého působení převedl na katolickou víru 123 kacířů.

2. Martin Korón (1667 – 1674) – přišel ze Slovenska

3. Jan František Kürschner (1674 – 1677) – přeložen do Blatnice

4. Aloisius Halámek (1677 – 1679) – odešel do Vlčnova

5. Josef Zubík ( 1679 – 1681) – farář, odešel do Blatnice

6. Jan Adalbrecht Německý (1681 – 1685)

7. Michal Švagerka (1685 - ?)

8. Jan Spečkář (1694)

9. Josef Špekáč – Bočkajovci vyplenili obec, zapálili faru a mučením přinutili faráře Josefa vyzradit úkryt lanžhotských radních.

10. Ondřej Vaníček (1707 – 1719) – farář, v kostele nahradil dřevený strop klenbou a v zadní části kostela vybudoval kruchtu – kúr. Pořídil do kostela 24 dřevěných lavic a nové varhany.

a. Matouš Konečný – po ročním působení odchází do Moravské Nové Vsi

11. Josef Kuchyňka (1720 – 1740) – na faře vypukl ničivý požár, farář se ocitl na mizině

12. Josef Mikšík (1768 – 1781) – farář, zakladatel ovocné a zelinářské zahrady.

13. Karel Příhoda (1770 – 1863) – odešel do důchodu

14. Jan Materna (1842 – 1863) – v tomto období působil v Lanžhotě

15. J. Hönigsberger (1863 – 1875)

16. Dominik Gottwald (1875 – 22.6. 1904) – dal přistavit boční lodě kostela

a. Eduard Sobotka – kaplan (do 18.3. 1899)

b. Josef Josefovský – kaplan

17. Šťourač Antonín – přišel 5.6. 1904

a. František Špička – kaplan (11.11.1904 – 22.1.1908)

b. František Švábeník – kaplan (7.2.1908)

c. Karel Kočvara – kaplan (10.9. 1912 odešel do Stážku)

d. Alois Šťourač – bratr faráře Antonína Šťourače přišel na hody v roce 1912 a odešel na hody 1922 do Brankovic

e. Josef Otruba – výpomocný kaplan (1919 –15.3.1922)

f. Bedřich Matějka – v roce 1922 odešel po hodech do Pohořelic

g. Vojtěch Koudelka – kaplan, který přišel z Tvrdonic, 25.9.1924 odešel do Dlouhé Lhoty

h. Josef Jančík (1924 – 8.9.1925) – odešel na Petrov - Brno

i. Antonín Vala – kaplan, který se na Vánoce ztratil (5.9.1925 – 1927)

j. Antonín Jaroš – kaplan (1928 – 1930)

k. Josef Melichar – kaplan (2.2.1930 – 1933)

l. Konrád Steffel – rodák z Jihlavy

18. Antonín Fala – administrátor od 1.7.1934

19. Josef Hübner – administrátor a farář (1.9.1934 – 15.1.1952) byl nuceně přeložen (totalita)

a. Jaroslav Krejčíř – kaplan, novokněz (1939 – 1947) odešel do Šardic

b. Robert Sára – novokněz (1.9.1947 – 4.9.1948) přeložen do Třebíče

c. Otmar Blatný – kaplan, který zde působil jen krátce

d. J. Kotulál

20. František Kvasnička (15.1.1952 – 30.4.1960) odešel do Blížkovic (působí jako děkan)

 

 

 

 

 

 

 

21. Metoděj Sláma (1.7. – 30.9. 1960) – odešel do Dolních Věstonic

 

 

 

 

 

 

 

 

22. František Streit (1.10.1960 – 17.5.1968)
administrátor, pohřben na lanžhotském hřbitově

 

 

 

 

 

 

 

23. Josef Valerián (20.5.1968 – 11.5.1976) – administrátor, přeložen na Moravec

 

 

 

 

 

 

24. Karel Handlíř (11.5.1976 – 15.9.1979) – administrátor, zemřel v nemocnici ve Valticích

25. Vladimír Stejskal (30.11.1979 – 27.7.2003)
administrátor, rodák ze Šitbořic zde sloužil 24 let, odešel do Kuřimské Nové Vsi

 

 

 

 

 

 

 

26. Pavel Holešinský (1.8.2003 – 31.7.2005)
administrátor, rodák z Mutěnic, čerstvě vystudovaný kněz ve svých 29. letech opravil faru a „reformoval“ vše a všechno, kteří měli otevřené srdce. Ze zdravotních důvodů byl odvolán a po jeho dvouletém působení přichází nový kněz.

 

 

 

 

 

 

 

27. František Putna (1. 8. 2005 - 31. 7. 2011) –přišel ze Sloupu, rodák z Moutnic 

 

28. P. Josef Chyba (1. 8. 2011 - 31. 7. 2017) - přišel z Telče, rodák z Brna

 

 

 

 

 

 

29. P. Pavel Römer (1. 8. 2017 - dosud) přišel z Ivančic, rodák z Rajhradu

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52