Faráři, kaplani a administrátoři

Kněží, kteří působili ve farnosti Lanžhot

1. Štěpán Bučič (1612 – 1658) – první katolický farář v Lanžhotě. Byl zde dosazen v roce 1612 majitelem panství, Karlem z Lichtenštejna, aby převedl na katolickou víru jinověrce. Na pamětní desce je v latině uvedeno, že za svého působení převedl na katolickou víru 123 kacířů.

2. Martin Korón (1667 – 1674) – přišel ze Slovenska.

3. Jan František Kürschner (1674 – 1677) – přeložen do Blatnice pod sv. Ant.

4. Aloisius Halámek (1677 – 1679) – odešel do Vlčnova.

5. Josef Zubík (1679 – 1681) – odešel do Blatnice.

6. Jan Adalbrecht Německý (1681 – 1685)

7. Michal Švagerka (1685 - ?)

8. Jan Spečkář (1694)

9. Josef Špekáč ( ? ) – Bočkajovci vyplenili obec, zapálili faru a mučením přinutili faráře Josefa vyzradit úkryt lanžhotských radních.

10. Ondřej Vaníček (1707 – 1719) – farář, v kostele nahradil dřevený strop klenbou a v zadní části kostela vybudoval kruchtu – kúr. Pořídil do kostela 24 dřevěných lavic a nové varhany.

a. Matouš Konečný – po ročním působení odchází do Moravské Nové Vsi.

11. Josef Kuchyňka (1720 – 1740) – na faře vypukl ničivý požár, farář se ocitl na mizině.

12. Josef Mikšík (1768 – 1781) – farář, zakladatel ovocné a zelinářské zahrady.

13. Jiří Sekora ( ? - 1793) - odešel do Moravské Nové Vsi, kde r. 1800 zemřel.

14. František Ximenes (20.8.1793 -  6.10.1815) - za jeho působení ve farnosti působili výpomocní františkáni ze slovenské Skalice; zemřel zde a byl pohřben na bývalém hřbitově v prostoru u dnešní Staré školy na ulici J.A.Komenského.

a. František Dobrotský / Dobrovský (1790 - 3.2.1798)

b. Josef Klátil (11.9.1798 - 18.5.1801)

c. Josef Bohuňovský (1806 - 1815/1816) - prosadil mezi Lanžhoťany vakcinaci proti pravým neštovicím; několik měsíců před smrtí F. Ximenese se stal ve farnosti administrátorem a postupně vykonával prakticky všechny farářské povinnosti.

15. Antonín Bíleček (1815/1816 - 1819) - zemřel zde, byl pohřben na bývalém hřbitově.

16. Karel / Pavel Příhoda (1819 - 1842) - odešel do důchodu, zasloužil se o stavební úpravy a údržbu kostela.

17. Jan Materna (1842 – 1863) 

18. Jan Hönigsberger (1863 –  1875) - pohřben na dnešním hřbitově.

19. Dominik Gottwald (1875 –  22.6.1904) – dal přistavět boční lodě kostela, pohřben na dnešním hřbitově.

a. Eduard Sobotka – kaplan (do 18.3.1899).

b. Josef Josefovský – kaplan

20. Antonín Šťourač (5.6.1904 - 1934)

a. František Špička – kaplan (11.11.1904 – 22.1.1908).

b. František Švábeník – kaplan (7.2.1908).

c. Karel Kočvara – kaplan (10.9.1912 odešel do Stážku).

d. Alois Šťourač – bratr faráře Antonína Šťourače přišel na hody v roce 1912 a odešel na hody 1922 do Brankovic.

e. Josef Otruba – výpomocný kaplan (1919 – 15.3.1922).

f. Bedřich Matějka – v roce 1922 odešel po hodech do Pohořelic.

g. Vojtěch Koudelka – kaplan, který přišel z Tvrdonic, 25.9.1924 odešel do Dlouhé Lhoty.

h. Josef Jančík (1924 – 8.9.1925) – odešel na Brno-Petrov. 

i. Antonín Vala – kaplan, který se během Vánoc 1927 ztratil (5.9.1925 – 1927).

j. Antonín Jaroš – kaplan (1928 – 1930)

k. Josef Melichar – kaplan (2.2.1930 – 1933)

l. Konrád Steffel – rodák z Jihlavy.

21. Antonín Fala – administrátor v období 1.7.-31.8.1934.

22. Josef Hübner – administrátor a farář (1.9.1934 – 15.1.1952) - byl nuceně přeložen (totalita).

a. Jaroslav Krejčíř – kaplan, novokněz (1939 – 1947) - odešel do Šardic.

b. Robert Sára – novokněz (1.9.1947 – 4.9.1948) - přeložen do Třebíče.

c. Otmar Blatný – kaplan, zde působil jen krátce.

d. Jan Kotulál

23. František Kvasnička (15.1.1952 – 30.4.1960) - odešel do Blížkovic.

24. Metoděj Sláma (1.7. – 30.9.1960) – odešel do Dolních Věstonic.

25. František Streit (1.10.1960 – 17.5.1968), administrátor, pohřben na lanžhotském hřbitově.

26. Josef Valerián (20.5.1968 – 11.5.1976) – administrátor, přeložen na Moravec (jako farář).

 

 

 

 

27. Karel Handlíř (11.5.1976 – † 15.9.1979) – administrátor, zemřel v nemocnici ve Valticích.

28. Vladimír Stejskal (30.11.1979 – 27.7.2003) - administrátor a později farář, sloužil zde téměř 24 let. Byl bratrancem Mons. Josefa Stejskala. Rodák ze Šitbořic odešel do Kuřimské Nové Vsi. Zemřel 25.6.2006 tamtéž.

 

 

 

 

 

 

 

 

29. P. Pavel Holešinský (1.8.2003 – 31.7.2005), administrátor, rodák z Mutěnic, čerstvě vystudovaný kněz ve svých 29 letech opravil faru a „reformoval“ vše a všechny, kteří měli otevřené srdce. Ze zdravotních důvodů byl odvolán a po dvouletém působení přišel nový kněz.

 

 

 

 

30. P. František Putna (1.8.2005 - 31.7.2011) – rodák z Moutnic přišel ze Sloupu a odešel do Mutěnic, kde působí dodnes.

31. ThLic. Josef Chyba (1.8.2011 - 6.8.2017) - přišel z Telče, rodák z Brna, současný děkan břeclavský (od 1.8.2014). V období 2017-2020 působil jako břeclavský farář. Současně je farářem ve Velkých Bílovicích a excurrendo administrátor farností Moravský Žižkov a Zaječí.

 

 

 

32. P. Pavel Römer (7.8.2017 - 12.1.2020 farář; od 13.1.2020 administrátor) - přišel z Ivančic, rodák z Rajhradu, nyní administrátor excurrendo in materialibus. V lednu 2020 odešel do Velkých Bílovic a přilehlých farností jako dočasná náhrada za zesnulého P. Libora Salčáka, který tam působil přes 22 let. V srpnu 2020 byl ustanoven farářem v Břeclavi.

33. P. Robert Prodělal (administrátor od 13.1.2020) - administrátor excurrendo in spiritualibus, farář v Tvrdonicích, rodák z Jihlavy.

 
Ve farnosti tak od jejího vzniku působilo (působí) 55 kněží.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNODA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC LIDEM V NOUZI

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE