Faráři, kaplani a administrátoři

Kněží, kteří působili ve farnosti Lanžhot

1. Štěpán Bučič (1612 – 1658) – první katolický farář v Lanžhotě. Byl zde dosazen v roce 1612 majitelem panství, Karlem z Lichtenštejna, aby převedl na katolickou víru jinověrce. Na pamětní desce je v latině uvedeno, že za svého působení převedl na katolickou víru 123 kacířů.

2. Martin Korón (1667 – 1674) – přišel ze Slovenska.

3. Jan František Kürschner (1674 – 1677) – přeložen do Blatnice pod sv. Ant.

4. Aloisius Halámek (1677 – 1679) – odešel do Vlčnova.

5. Josef Zubík (1679 – 1681) – odešel do Blatnice.

6. Jan Adalbrecht Německý (1681 – 1685)

7. Michal Švagerka (1685 - ?)

8. Jan Spečkář (1694)

9. Josef Špekáč ( ? ) – Bočkajovci vyplenili obec, zapálili faru a mučením přinutili faráře Josefa vyzradit úkryt lanžhotských radních.

10. Ondřej Vaníček (1707 – 1719) – farář, v kostele nahradil dřevený strop klenbou a v zadní části kostela vybudoval kruchtu – kúr. Pořídil do kostela 24 dřevěných lavic a nové varhany.

     10a. Matouš / Matěj Konečný (1717) – po ročním působení odešel do Moravské Nové Vsi, kde působil 2 roky.

11. Josef Kuchyňka (1720 – 1740) – na faře vypukl ničivý požár, farář se ocitl na mizině.

12. Josef Mikšík (1768 – 1781) – farář, zakladatel ovocné a zelinářské zahrady.

13. Jiří Sekora (1781? - 1793) - odešel do Moravské Nové Vsi, kde r. 1800 zemřel.

14. František Ximenes (20.8.1793 -  6.10.1815) - za jeho působení ve farnosti působili výpomocní františkáni ze slovenské Skalice; zemřel zde a byl pohřben na bývalém hřbitově v prostoru u dnešní Staré školy na ulici J.A.Komenského.

     14a. František Dobrotský / Dobrovský (1790 - 3.2.1798)

     14b. Josef Klátil (11.9.1798 - 18.5.1801)

     14c. Josef Bohuňovský (1806 - 1815/1816) - prosadil mezi Lanžhoťany vakcinaci proti pravým neštovicím; několik měsíců před smrtí F. Ximenese se stal ve farnosti administrátorem a postupně vykonával prakticky všechny farářské povinnosti.

15. Antonín Bíleček (1815/1816 - 1819) - zemřel zde, byl pohřben na bývalém hřbitově.

16. Karel / Pavel Příhoda (1819 - 1842) - odešel do důchodu, zasloužil se o stavební úpravy a údržbu kostela.

17. Jan Materna (1842 – 1863) 

18. Jan Hönigsberger (1863 –  1875) - pohřben na dnešním hřbitově.

19. Dominik Gottwald (1875 –  22.6.1904) – kostel byl téměř kompletně přestavěn, zůstal jen presbytář, sakristie a věž; nový kostel byl bohatší o boční lodě, vybudován v neoklasicistním eklektickém stylu. Při té příležitosti byly také pořízeny nové varhany z dílny varhanáře Braunera. Ty se nyní, po téměř 130 letech užívání a generální opravě z let 2018–2019, jeví jako velmi poruchový a problémový nástroj. Farář Gottwald  pohřben na dnešním hřbitově.

     19a. Eduard Sobotka – kaplan (do 18.3.1899).

     19b. Josef Josefovský – kaplan

20. Antonín Šťourač (5.6.1904 - (30.6.?) 1934)

     20a. František Špička – kaplan (11.11.1904 – 22.1.1908) - později se stal farářem v Podivíně a r. 1912 požehnal kostel sv. Michaela v Ladné.

     20b. František Švábeník – kaplan (7.2.1908).

     20c. Karel Kočvara – kaplan (10.9.1912 odešel do Stážku).

     20d. Alois Šťourač – bratr faráře Antonína Šťourače přišel na hody v roce 1912 a odešel na hody 1922 do Brankovic.

     20e. Josef Otruba – výpomocný kaplan (1919 – 15.3.1922).

     20f. Bedřich Matějka – v roce 1922 odešel po hodech do Pohořelic.

     20g. Vojtěch Koudelka – kaplan, který přišel z Tvrdonic, 25.9.1924 odešel do Dlouhé Lhoty.

     20h. Josef Jančík (1924 – 8.9.1925) – odešel na Brno-Petrov. 

     20i. Antonín Vala – kaplan, který se během Vánoc 1927 ztratil (5.9.1925 – 1927).

     20j. Antonín Jaroš – kaplan (1928 – 1930)

     20k. Josef Melichar – kaplan (2.2.1930 – 1933)

     20l. Konrád Steffel – rodák z Jihlavy.

21. Antonín Fala (1.7. – 31.8.1934)  administrátor.

22. Josef Hübner(1.9.1934 – 15.1.1952) – administrátor a farář; byl nuceně přeložen (totalita). 

     22a. Jaroslav Krejčíř – kaplan, novokněz (1939 – 1947) - odešel do Šardic.

     22b. Robert Sára – novokněz (1.9.1947 – 4.9.1948) - přeložen do Třebíče.

     22c. Otmar Blatný – kaplan, zde působil jen krátce.

     22d. Jan Kotulál

23. František Kvasnička (15.1.1952 – 30.4.1960) – odešel do Blížkovic.

24. Metoděj Sláma (1.7. – 30.9.1960) – odešel do Dolních Věstonic.

25. František Streit (1.10.1960 – 17.5.1968) – administrátor, pohřben na lanžhotském hřbitově.

26. Josef Valerián (20.5.1968 – 11.5.1976) – administrátor, přeložen na Moravec (jako farář).

 

 

 

 

27. Karel Handlíř (11.5.1976 – † 15.9.1979) – administrátor, zemřel v nemocnici ve Valticích.

28. Vladimír Stejskal (30.11.1979 – 27.7.2003) – administrátor a později farář, sloužil zde téměř 24 let. Byl bratrancem Mons. Josefa Stejskala. Rodák ze Šitbořic odešel do Kuřimské Nové Vsi. Zemřel 25.6.2006 tamtéž.

 

 

 

 

 

 

 

 

29. P. Pavel Holešinský (1.8.2003 – 31.7.2005), administrátor, rodák z Mutěnic, čerstvě vystudovaný kněz ve svých 29 letech opravil faru a „reformoval“ vše a všechny, kteří měli otevřené srdce. Ze zdravotních důvodů byl odvolán a po dvouletém působení přišel nový kněz.


 

 

 

 

30. P. František Putna (1.8.2005  31.7.2011) – rodák z Moutnic přišel ze Sloupu a odešel do Mutěnic, kde působí dodnes. Koncem jeho působení, konkrétně v únoru 2011, byly uspořádány Lidové misie.

31. ThLic. Josef Chyba (1.8.2011  6.8.2017) – přišel z Telče, rodák z Brna, současný děkan břeclavský (od 1.8.2014). V období 2017-2020 působil jako břeclavský farář. Nyní je farářem ve Velkých Bílovicích a excurrendo administrátor farností Moravský Žižkov a Zaječí.

 

 

 

32. P. Pavel Römer (farář 7.8.2017 – 12.1.2020 / administrátor 13.1.2020 – 31.12.2021) – přišel z Ivančic, rodák z Rajhradu, přes dva roky farář; poté do konce prosince 2021 administrátor excurrendo in materialibus. V lednu 2020 odešel do Velkých Bílovic jako dočasná náhrada za zesnulého P. Libora Salčáka, který tam působil přes 22 let. V srpnu 2020 byl ustanoven farářem v Břeclavi.

33. P. Robert Prodělal (od 13.1.2020) – administrátor excurrendo in spiritualibus (13.1.2020 – 31.12.2021) a administrátor excurrendo (od 1.1.2022); farář v Tvrdonicích, rodák z Jihlavy.

 
Ve farnosti tak od jejího vzniku působilo (působí) 55 kněží.

AKTUALITY

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC UKRAJINĚ A UPRCHLÍKŮM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASTÝŘSKÝ LIST O. BISKUPA VOJTĚCHA CIRKLEHO K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNODA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI V SOUVISLOSTI S TORNÁDEM 2021:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

Upozornění: Vždy si ověřte zadané údaje, především pak číslo účtu. Dochází totiž k podvodům a finančním únikům.

4211325188/6800