Faráři

Kněží, kteří působili ve farnosti Lanžhot

1. Štěpán Bučiš (1613 – 1658) – první katolický farář v Lanžhotě. Byl zde dosazen v roce 1612 majitelem panství, Karlem z Liechsteina, aby převedl na katolickou víru jinověrce. Na pamětní desce je v latině uvedeno, že za svého působení převedl na katolickou víru 123 kacířů.

2. Martin Korón (1667 – 1674) – přišel ze Slovenska

3. Jan František Kürschner (1674 – 1677) – přeložen do Blatnice

4. Aloisius Halámek (1677 – 1679) – odešel do Vlčnova

5. Josef Zubík ( 1679 – 1681) – farář, odešel do Blatnice

6. Jan Adalbrecht Německý (1681 – 1685)

7. Michal Švagerka (1685 - ?)

8. Jan Spečkář (1694)

9. Josef Špekáč – Bočkajovci vyplenili obec, zapálili faru a mučením přinutili faráře Josefa vyzradit úkryt lanžhotských radních.

10. Ondřej Vaníček (1707 – 1719) – farář, v kostele nahradil dřevený strop klenbou a v zadní části kostela vybudoval kruchtu – kúr. Pořídil do kostela 24 dřevěných lavic a nové varhany.

a. Matouš Konečný – po ročním působení odchází do Moravské Nové Vsi

11. Josef Kuchyňka (1720 – 1740) – na faře vypukl ničivý požár, farář se ocitl na mizině

12. Josef Mikšík (1768 – 1781) – farář, zakladatel ovocné a zelinářské zahrady.

13. Karel Příhoda (1770 – 1863) – odešel do důchodu

14. Jan Materna (1842 – 1863) – v tomto období působil v Lanžhotě

15. J. Hönigsberger (1863 – 1875)

16. Dominik Gottwald (1875 – 22.6. 1904) – dal přistavit boční lodě kostela

a. Eduard Sobotka – kaplan (do 18.3. 1899)

b. Josef Josefovský – kaplan

17. Šťourač Antonín – přišel 5.6. 1904

a. František Špička – kaplan (11.11.1904 – 22.1.1908)

b. František Švábeník – kaplan (7.2.1908)

c. Karel Kočvara – kaplan (10.9. 1912 odešel do Stážku)

d. Alois Šťourač – bratr faráře Antonína Šťourače přišel na hody v roce 1912 a odešel na hody 1922 do Brankovic

e. Josef Otruba – výpomocný kaplan (1919 –15.3.1922)

f. Bedřich Matějka – v roce 1922 odešel po hodech do Pohořelic

g. Vojtěch Koudelka – kaplan, který přišel z Tvrdonic, 25.9.1924 odešel do Dlouhé Lhoty

h. Josef Jančík (1924 – 8.9.1925) – odešel na Petrov - Brno

i. Antonín Vala – kaplan, který se na Vánoce ztratil (5.9.1925 – 1927)

j. Antonín Jaroš – kaplan (1928 – 1930)

k. Josef Melichar – kaplan (2.2.1930 – 1933)

l. Konrád Steffel – rodák z Jihlavy

18. Antonín Fala – administrátor od 1.7.1934

19. Josef Hübner – administrátor a farář (1.9.1934 – 15.1.1952) byl nuceně přeložen (totalita)

a. Jaroslav Krejčíř – kaplan, novokněz (1939 – 1947) odešel do Šardic

b. Robert Sára – novokněz (1.9.1947 – 4.9.1948) přeložen do Třebíče

c. Otmar Blatný – kaplan, který zde působil jen krátce

d. J. Kotulál

20. František Kvasnička (15.1.1952 – 30.4.1960) odešel do Blížkovic (působí jako děkan)

 

 

 

 

 

 

 

21. Metoděj Sláma (1.7. – 30.9. 1960) – odešel do Dolních Věstonic

 

 

 

 

 

 

 

 

22. František Streit (1.10.1960 – 17.5.1968)
administrátor, pohřben na lanžhotském hřbitově

 

 

 

 

 

 

 

23. Josef Valerián (20.5.1968 – 11.5.1976) – administrátor, přeložen na Moravec

 

 

 

 

 

 

24. Karel Handlíř (11.5.1976 – 15.9.1979) – administrátor, zemřel v nemocnici ve Valticích

25. Vladimír Stejskal (30.11.1979 – 27.7.2003)
administrátor, rodák ze Šitbořic zde sloužil 24 let, odešel do Kuřimské Nové Vsi

 

 

 

 

 

 

 

26. Pavel Holešinský (1.8.2003 – 31.7.2005)
administrátor, rodák z Mutěnic, čerstvě vystudovaný kněz ve svých 29. letech opravil faru a „reformoval“ vše a všechno, kteří měli otevřené srdce. Ze zdravotních důvodů byl odvolán a po jeho dvouletém působení přichází nový kněz.

 

 

 

 

 

 

 

27. František Putna (1. 8. 2005 - 31. 7. 2011) –přišel ze Sloupu, rodák z Moutnic 

 

28. P. Josef Chyba (1. 8. 2011 - 31. 7. 2017) - přišel z Telče, rodák z Brna

 

 

 

 

 

 

29. P. Pavel Römer (1. 8. 2017 - dosud) přišel z Ivančic, rodák z Rajhradu

 

AKTUALIZOVÁNO 12.6.2020 18:30

 

NOVÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BOHOSLUŽEB V OBDOBÍ NÁKAZY COVID-19 NAJDETE V ZÁLOŽCE - BOHOSLUŽBY