Faráři, kaplani a administrátoři

Kněží, kteří působili ve farnosti Lanžhot

1. Štěpán Bučič (1612 – 1658) – první katolický farář v Lanžhotě. Byl zde dosazen v roce 1612 majitelem panství, Karlem z Liechtensteina, aby převedl na katolickou víru jinověrce. Na pamětní desce je v latině uvedeno, že za svého působení převedl na katolickou víru 123 kacířů.

2. Martin Korón (1667 – 1674) – přišel ze Slovenska

3. Jan František Kürschner (1674 – 1677) – přeložen do Blatnice

4. Aloisius Halámek (1677 – 1679) – odešel do Vlčnova

5. Josef Zubík (1679 – 1681) – farář, odešel do Blatnice

6. Jan Adalbrecht Německý (1681 – 1685)

7. Michal Švagerka (1685 - ?)

8. Jan Spečkář (1694)

9. Josef Špekáč ( ? ) – Bočkajovci vyplenili obec, zapálili faru a mučením přinutili faráře Josefa vyzradit úkryt lanžhotských radních.

10. Ondřej Vaníček (1707 – 1719) – farář, v kostele nahradil dřevený strop klenbou a v zadní části kostela vybudoval kruchtu – kúr. Pořídil do kostela 24 dřevěných lavic a nové varhany.

a. Matouš Konečný – po ročním působení odchází do Moravské Nové Vsi

11. Josef Kuchyňka (1720 – 1740) – na faře vypukl ničivý požár, farář se ocitl na mizině

12. Josef Mikšík (1768 – 1781) – farář, zakladatel ovocné a zelinářské zahrady.

13. Karel Příhoda ( ? ) - odešel do důchodu

14. Jan Materna (1842 – 1863) 

15. Jan Hönigsberger (1863 – 1875) - pohřben na místním hřbitově

16. Dominik Gottwald (1875 – +22.6.1904) – dal přistavit boční lodě kostela, pohřben na místním hřbitově 

a. Eduard Sobotka – kaplan (do 18.3. 1899)

b. Josef Josefovský – kaplan

17. Antonín Šťourač – přišel 5.6.1904

a. František Špička – kaplan (11.11.1904 – 22.1.1908)

b. František Švábeník – kaplan (7.2.1908)

c. Karel Kočvara – kaplan (10.9.1912 odešel do Stážku)

d. Alois Šťourač – bratr faráře Antonína Šťourače přišel na hody v roce 1912 a odešel na hody 1922 do Brankovic

e. Josef Otruba – výpomocný kaplan (1919 –15.3.1922)

f. Bedřich Matějka – v roce 1922 odešel po hodech do Pohořelic

g. Vojtěch Koudelka – kaplan, který přišel z Tvrdonic, 25.9.1924 odešel do Dlouhé Lhoty

h. Josef Jančík (1924 – 8.9.1925) – odešel na Brno-Petrov 

i. Antonín Vala – kaplan, který se během Vánoc ztratil (5.9.1925 – 1927)

j. Antonín Jaroš – kaplan (1928 – 1930)

k. Josef Melichar – kaplan (2.2.1930 – 1933)

l. Konrád Steffel – rodák z Jihlavy

18. Antonín Fala – administrátor v období 1.7.-31.8.1934

19. Josef Hübner – administrátor a farář (1.9.1934 – 15.1.1952) - byl nuceně přeložen (totalita)

a. Jaroslav Krejčíř – kaplan, novokněz (1939 – 1947) - odešel do Šardic

b. Robert Sára – novokněz (1.9.1947 – 4.9.1948) - přeložen do Třebíče

c. Otmar Blatný – kaplan, zde působil jen krátce

d. J. Kotulál

20. František Kvasnička (15.1.1952 – 30.4.1960) - odešel do Blížkovic.

21. Metoděj Sláma (1.7. – 30.9.1960) – odešel do Dolních Věstonic.

22. František Streit (1.10.1960 – 17.5.1968), administrátor, pohřben na lanžhotském hřbitově.

23. Josef Valerián (20.5.1968 – 11.5.1976) – administrátor, přeložen na Moravec (jako farář).

 

 

 

 

24. Karel Handlíř (11.5.1976 – 15.9.1979) – administrátor, zemřel v nemocnici ve Valticích.

25. Vladimír Stejskal (30.11.1979 – 27.7.2003) - administrátor a později farář, jenž zde sloužil téměř 24 let. Rodák ze Šitbořic odešel do Kuřimské Nové Vsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

26. P. Pavel Holešinský (1.8.2003 – 31.7.2005), administrátor, rodák z Mutěnic, čerstvě vystudovaný kněz ve svých 29 letech opravil faru a „reformoval“ vše a všechny, kteří měli otevřené srdce. Ze zdravotních důvodů byl odvolán a po dvouletém působení přišel nový kněz.

 

 

 

 

27. P. František Putna (1.8.2005 - 31.7.2011) – rodák z Moutnic přišel ze Sloupu a odešel do Mutěnic.

28. P. ThLic. Josef Chyba (1.8.2011 - 6.8.2017) - přišel z Telče, rodák z Brna, současný děkan břeclavský (od r. 2014). Současný farář ve Velkých Bílovicích a excurrendo administrátor farností Moravský Žižkov a Zaječí.

 

 

 

29a. P. Pavel Römer (7.8.2017 - 12.1.2020 farář; od 13.1.2020 administrátor) - přišel z Ivančic, rodák z Rajhradu, současný farář v Břeclavi a administrátor in materialibus farnosti Lanžhot.

29b. P. Robert Prodělal (administrátor od 13.1.2020) - administrátor excurrendo in spiritualibus, farář v Tvrdonicích, rodák z Jihlavy.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Od 27.12.2020 jsou všednodenní bohoslužby přenášeny ZDE (pouze živé přenosy) a nedělní bohoslužby skrze infokanál či ZDE.

 
 
PRO POSTNÍ DOBU
 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 
 

MODLITBY