Telefonní seznam lektorů

Bartošová Jaroslava                 739 673 827

Bartoš Cyril                             604 708 917  

Beneš Filip                              603 942 765

Beneš Petr                              603 474 894                 

Benešová Božena                    737 577 138

Ciprysová Marie

Hostinová Věra                        608 348 259

Kořínková Božena                    723 724 951

Krásná Jana ml.                      605 008 101

Kubíková Jaroslava                  728 678 508

Mrázová Ludmila                       720 309 570

Petrlová Marie                         736 744 426

Říhová Anna                            519 336 864

Svačinová Helena                    737 715 178

Ševčovičová Růžena ml.           724 552 737

Šestáková Irena                        723 769 411

Švirgová Marie

Tučková Hana                         721 381 438

Uher Libor                                605 871 759

Uhrová Marie                          732 245 952

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz