Jak prožívat církevní rok s dětmi v rodině

Rodiče se často ptají, jak by své děti měli vychovávat k víře. Jsou si vědomi, že náboženskou výuku svých dětí nelze ponechat jen na duchovním správci farnosti, ale že se musí zapojit též sami. Když však rodiče pravdivě posuzují svůj náboženský život, napadnou je pochybnosti, zda jsou schopni něco dětem předat a nabídnout tak, aby to děti přijaly a rostly ve víře.

Velmi přesvědčivým způsobem, jak lze rozvíjet víru rodičů a tím i víru dětí, je, naučit děti správně prožívat celý rok s církví. Rodina, která vědomě prožívá každý den s církví, roste ve víře, lépe rozumí evangeliu (= radostná zvěst) a také se naučí tuto víru a radost sdělovat svému okolí.

Těchto několik podnětů, které následují, chce rodičům pomoci vést děti v naší farnosti k víře skrze prožívání některých významných svátků a slavností. Základem naší práce s dětmi je nutnost sdělit jim, co se oslavuje, proč se oslavuje a pak toto slavení dětem zpřístupnit skrze smyslové zážitky.

Církevní rok

Církevní rok je doba od 1. neděle adventní po slavnost Ježíše Krista Krále. Církev během 365 dní prožívá ve zkratce hlavní tajemství víry. A tak ten, kdo je skrze církevní rok spojen s církví, rozvíjí osobní víru a vztah k Bohu.

Církevní rok má následující části:

  • dobu adventní
  • dobu vánoční
  • první část doby během roku
  • dobu postní dobu
  • velikonoční
  • druhá část doby během roku

Dny církevního roku nejsou všechny stejné. Rozlišujeme neděle, slavnosti, svátky, památky, nezávazné památky a všední dny (ferie).

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu