Jak prožívat církevní rok s dětmi v rodině

Rodiče se často ptají, jak by své děti měli vychovávat k víře. Jsou si vědomi, že náboženskou výuku svých dětí nelze ponechat jen na duchovním správci farnosti, ale že se musí zapojit též sami. Když však rodiče pravdivě posuzují svůj náboženský život, napadnou je pochybnosti, zda jsou schopni něco dětem předat a nabídnout tak, aby to děti přijaly a rostly ve víře.

Velmi přesvědčivým způsobem, jak lze rozvíjet víru rodičů a tím i víru dětí, je, naučit děti správně prožívat celý rok s církví. Rodina, která vědomě prožívá každý den s církví, roste ve víře, lépe rozumí evangeliu (= radostná zvěst) a také se naučí tuto víru a radost sdělovat svému okolí.

Těchto několik podnětů, které následují, chce rodičům pomoci vést děti v naší farnosti k víře skrze prožívání některých významných svátků a slavností. Základem naší práce s dětmi je nutnost sdělit jim, co se oslavuje, proč se oslavuje a pak toto slavení dětem zpřístupnit skrze smyslové zážitky.

Církevní rok

Církevní rok je doba od 1. neděle adventní po slavnost Ježíše Krista Krále. Církev během 365 dní prožívá ve zkratce hlavní tajemství víry. A tak ten, kdo je skrze církevní rok spojen s církví, rozvíjí osobní víru a vztah k Bohu.

Církevní rok má následující části:

  • dobu adventní
  • dobu vánoční
  • první část doby během roku
  • dobu postní dobu
  • velikonoční
  • druhá část doby během roku

Dny církevního roku nejsou všechny stejné. Rozlišujeme neděle, slavnosti, svátky, památky, nezávazné památky a všední dny (ferie).

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52