Varhany

    do 18. stol.

Nejstarší údaje o varhanách v lanžhotském kostele pochází z r. 1672. Tehdy na kúru, který se nacházel nad presbytářem, žádný nástroj nestál. O vedení zpěvu a hudební doprovod mší se však po léta staral vždy pověřený obecní učitel.

Dále však již víme o nástroji, který 18. března 1707 při svém vpádu zničili kurucové. Bohužel se nedochovaly žádné upřesňující informace o dispozici. R. 1718 byly pořízeny nové varhany, jejichž dispozice se také nedochovala.

    19. so

Před současným nástrojem Lanžhot (po obnově zčásti vyhořelého chrámu po velkém požáru obce v r. 1850) užíval v letech 1854–1892 nástroj brněnského varhanáře Františka Harbicha (mechanická traktura, I+P/9). V roce 1892 byly převezeny do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích, odkud byly v roce 1981 převezeny do Dražovic. Zde se nachází dodnes.

 

Nynější varhany jsou zajímavým nástrojem z dílny varhanářů Eduarda a Wilhelma Braunerových z Uničova. Zajímavé jsou zejména v tom, že jejich traktura je mechanicko-pneumatická, tudíž kombinace dvou dohromady, což nebylo a není obvyklé a také to byl dosti riskantní krok. Dnes se ukazuje, že atypická stavba celého nástroje působí čas od času poruchy, které by se u klasických nástrojů třeba ani nevyskytly. ZaplaťPánBůh se však nejedná o větší problémy, které by znemožňovaly varhanní doprovod mší.
 
V průběhu let byly opravovány pouze amatérskou cestou a navíc sporadicky, pouze když se vyskytl větší problém. Generální oprava proběhla až v letech 2018–2019 pod vedením varhanáře Tomáše Jeřábka, nově požehnány byly 3. března 2019, tehdejším pomocným brněnským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.
 
Dispozice: 1 manuál (C – f3; 47 kláves); 1 pedálnice (C – c2; 26 pedálů)
 
          I. MANUÁL                       PEDÁL
            Salicional 8'                            Cello 8'
            Gamba 8'                         Principal 8'
            Gemshorn 4'                    Subbas 16'
              Principal 8'
              Prinz Octav 4'
              Mixtur 2 + 2/3'
              Bourdon 8'
              Gedect 16'
              Flaut Amb. 8'
 
            PEVNÉ KOMBINACE + SPOJKY + JINÉ VYBAVENÍ
                Strom (světlo, resp. lampa)
                Piano
                Mezzoforte
                Forte
                Pleno
                Octav Coppel
                Pedal Coppel (I/P)
                Wind
 
foto
 
foto
 
 

AKTUALITY

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I NA WEBU

www.farnosttvrdonice.cz