Výuka náboženství

Do výuky náboženství je možné přihlásit děti od 1. třídy základní školy až po studenty středních škol.

Rozvrh náboženské výchovy ve školním roce 2013 - 2014

Rozvrh je prozatímní, rodiče dětí, kterým termíny navyhovují, prosíme, aby se domluvili s duchovním otcem.

Den Hodina Třída Vyučující Místo
Pondělí 12.45 III. třída pan farář škola
14.00 IV. - V.  třída pan farář fara
14.45 VI. - VIII. třída pan farář fara
Středa 13.15 I. třída p.Věra Hostinová společenský sál
14.00 II. třída p.Věra Hostinová společenský sál
       
       
    VII. - IX. třída dle domluvy dle domluvy
       střední škola dle domluvy dle domluvy

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Nepřehlédněte

Výuka náboženství - základní informace !!!

Prosíme rodiče, aby v novém školním roce přihlásily své děti do náboženství. Do výuky náboženství je možné přihlásit děti od 1. třídy základní školy (po domluvě i předškoláky) až po studenty středních škol. Přihlášky do náboženství jsou na stolečku u vchodu do kostela. Je možné taktéž přihlásit vaše děti k přípravě na 1. svaté přijímání (zelená přihláška v kostele) - doporučuje se po dvou ročnících náboženství. Tedy dítě navštěvující náboženství od 1. třídy můžete přihlásit k přípravě na 1. svaté přijímání ve 3. třídě.  Dítě navštěvující náboženství od 2. třídy se může přihlásit za dva roky - tedy ve 4. třídě. Při nejasnostech a nebo v neobvyklých případech se domluvte na přípravu k 1. svatému přijímání osobně s duchovním správcem.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52