Výuka náboženství

Do výuky náboženství je možné přihlásit děti od 1. třídy základní školy až po studenty středních škol.

Rozvrh náboženské výchovy ve školním roce 2013 - 2014

Rozvrh je prozatímní, rodiče dětí, kterým termíny navyhovují, prosíme, aby se domluvili s duchovním otcem.

Den Hodina Třída Vyučující Místo
Pondělí 12.45 III. třída pan farář škola
14.00 IV. - V.  třída pan farář fara
14.45 VI. - VIII. třída pan farář fara
Středa 13.15 I. třída p.Věra Hostinová společenský sál
14.00 II. třída p.Věra Hostinová společenský sál
       
       
    VII. - IX. třída dle domluvy dle domluvy
       střední škola dle domluvy dle domluvy

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Nepřehlédněte

Výuka náboženství - základní informace !!!

Prosíme rodiče, aby v novém školním roce přihlásily své děti do náboženství. Do výuky náboženství je možné přihlásit děti od 1. třídy základní školy (po domluvě i předškoláky) až po studenty středních škol. Přihlášky do náboženství jsou na stolečku u vchodu do kostela. Je možné taktéž přihlásit vaše děti k přípravě na 1. svaté přijímání (zelená přihláška v kostele) - doporučuje se po dvou ročnících náboženství. Tedy dítě navštěvující náboženství od 1. třídy můžete přihlásit k přípravě na 1. svaté přijímání ve 3. třídě.  Dítě navštěvující náboženství od 2. třídy se může přihlásit za dva roky - tedy ve 4. třídě. Při nejasnostech a nebo v neobvyklých případech se domluvte na přípravu k 1. svatému přijímání osobně s duchovním správcem.

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz