Blíží se primiční slavnost

V letošním roce po svatých misiích a udělení svátosti biřmování nás čeká další ojedinělá slavnost – kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho jáhna Mgr.Miroslava Prajky. Kněžské svěcení se uskuteční v pátek 9. září v 17 hodin v kostele v Lanžhotě otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrle. Předpokládáme, že věřící se do kostela nevejdou, proto budou instalovány na Náměstí velkoplošné obrazovky a ozvučení.

První mši svatou – primicii bude novokněz Miroslav sloužit v sobotu 10. září v 10 hodin v Lanžhotě na Náměstí. Časová posloupnost je následující:
9:20 vychází průvod od kostela k domu primicianta
9:30 požehnání od rodičů a P. Františka Putny, žehnání kněžského ornátu
9:30 modlitba růžence u kostela (pro ty, kteří nepůjdou v průvodu)
9:40 primiční průvod na Náměstí
10:00 primiční mše svatá (na Náměstí)

Chtěli byste při přípravě primiční slavnosti pomoci a nevíte jak? Můžete se obrátit na kontaktní osoby, které mají na starosti jednotlivé části slavnosti:
Hlavní koordinátor – Hana Tučková
Pořadatelská služba – Josef Bartoš
Stavba pódia – František Michalica
Výzdoba domu, kostela a okolí – Božena Kořínková
Zákusky a koláčky – Hana Tučková
Fotodokumentace příprav – Jiří Kubík
Vybírání darů při mši sv. – Pavel Bartoš
Dovoz židlí a lavic – Dobrovolný hasičský sbor Lanžhot, p. Dušan Hodonský
Zajištění ostrahy v nočních hodinách – Petr Straka

Rádi přivítáme všechny ochotné občany, abychom tento úkol zajistili a zvládli tak jako s ostatních obcích, kde se již primicie konaly. Můžete se přihlásit u jednotlivých kontaktních osob.

Všem ochotným občanům Pan Bůh zaplať!

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY