Blíží se primiční slavnost

V letošním roce po svatých misiích a udělení svátosti biřmování nás čeká další ojedinělá slavnost – kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho jáhna Mgr.Miroslava Prajky. Kněžské svěcení se uskuteční v pátek 9. září v 17 hodin v kostele v Lanžhotě otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrle. Předpokládáme, že věřící se do kostela nevejdou, proto budou instalovány na Náměstí velkoplošné obrazovky a ozvučení.

První mši svatou – primicii bude novokněz Miroslav sloužit v sobotu 10. září v 10 hodin v Lanžhotě na Náměstí. Časová posloupnost je následující:
9:20 vychází průvod od kostela k domu primicianta
9:30 požehnání od rodičů a P. Františka Putny, žehnání kněžského ornátu
9:30 modlitba růžence u kostela (pro ty, kteří nepůjdou v průvodu)
9:40 primiční průvod na Náměstí
10:00 primiční mše svatá (na Náměstí)

Chtěli byste při přípravě primiční slavnosti pomoci a nevíte jak? Můžete se obrátit na kontaktní osoby, které mají na starosti jednotlivé části slavnosti:
Hlavní koordinátor – Hana Tučková
Pořadatelská služba – Josef Bartoš
Stavba pódia – František Michalica
Výzdoba domu, kostela a okolí – Božena Kořínková
Zákusky a koláčky – Hana Tučková
Fotodokumentace příprav – Jiří Kubík
Vybírání darů při mši sv. – Pavel Bartoš
Dovoz židlí a lavic – Dobrovolný hasičský sbor Lanžhot, p. Dušan Hodonský
Zajištění ostrahy v nočních hodinách – Petr Straka

Rádi přivítáme všechny ochotné občany, abychom tento úkol zajistili a zvládli tak jako s ostatních obcích, kde se již primicie konaly. Můžete se přihlásit u jednotlivých kontaktních osob.

Všem ochotným občanům Pan Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52