FINIŠUJÍ PRÁCE NA DOKONČENÍ VYHLÍDKY NA VĚŽI KOSTELA

Díky finanční podpoře města Lanžhot, místních občanů, soukromých firem a rodáků se blíží termín dokončení vyhlídky na lanžhotském kostele. Slavnostní otevření vyhlídky je naplánováno na 4. září 2011. Původně plánované otevření na zahrávání hodů se nepodařilo splnit, neboť práce na opravě se neplánovaně prodloužily, a to i přes velkou snahu všech podílejících se firem.
Velký dík si zaslouží firma Kopečný ze Zlína, která zrekonstruovala zvony a jejich příslušenství. Na tyto práce navázal místní živnostník Zdeněk Kořínek, který se obětavě pustil do výroby nového schodiště na vyhlídku. Práce, které souvisejí s úpravou stěn, vymalování a doladění před otevřením provedl Jiří Krásný. Při dalších odborných pracích sekundovali Michal Tuček, Radek Drozd a firma Izolace Mach z Kněžpole, která završila opravu izolací ochozu. Všem těmto firmám i soukromým osobám patří naše velké poděkování za obětavost, kvalitní práci a vstřícnost, se kterou se pustili do díla.
Všechny tyto dokončovací práce dolaďoval, bedlivým okem sledoval a pomocnou rukou zvládal v současné době již bývalý lanžhotský farář P. František Putna, který se svým velkým přičiněním zasloužil o zdárné dokončení oprav. Touto cestou děkuje Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot panu faráři Putnovi za odvedenou práci a skutečnost, že byl velkou oporou pro náš spolek a jsme rádi, že zůstane i nadále členem našeho spolku a projevil tak zájem spolupodílet se na rozvoji města Lanžhot.
Připravte si na 4 září pohodlnou obuv a dobrou náladu, všechny Vás touto cestou zveme na otevření vyhlídky.
Všem nám bude odměnou neopakovatelný zážitek při prvním výstupu na lanžhotskou věž.

Spolek pro Lanžhot

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu