FINIŠUJÍ PRÁCE NA DOKONČENÍ VYHLÍDKY NA VĚŽI KOSTELA

Díky finanční podpoře města Lanžhot, místních občanů, soukromých firem a rodáků se blíží termín dokončení vyhlídky na lanžhotském kostele. Slavnostní otevření vyhlídky je naplánováno na 4. září 2011. Původně plánované otevření na zahrávání hodů se nepodařilo splnit, neboť práce na opravě se neplánovaně prodloužily, a to i přes velkou snahu všech podílejících se firem.
Velký dík si zaslouží firma Kopečný ze Zlína, která zrekonstruovala zvony a jejich příslušenství. Na tyto práce navázal místní živnostník Zdeněk Kořínek, který se obětavě pustil do výroby nového schodiště na vyhlídku. Práce, které souvisejí s úpravou stěn, vymalování a doladění před otevřením provedl Jiří Krásný. Při dalších odborných pracích sekundovali Michal Tuček, Radek Drozd a firma Izolace Mach z Kněžpole, která završila opravu izolací ochozu. Všem těmto firmám i soukromým osobám patří naše velké poděkování za obětavost, kvalitní práci a vstřícnost, se kterou se pustili do díla.
Všechny tyto dokončovací práce dolaďoval, bedlivým okem sledoval a pomocnou rukou zvládal v současné době již bývalý lanžhotský farář P. František Putna, který se svým velkým přičiněním zasloužil o zdárné dokončení oprav. Touto cestou děkuje Občanské sdružení Spolek pro Lanžhot panu faráři Putnovi za odvedenou práci a skutečnost, že byl velkou oporou pro náš spolek a jsme rádi, že zůstane i nadále členem našeho spolku a projevil tak zájem spolupodílet se na rozvoji města Lanžhot.
Připravte si na 4 září pohodlnou obuv a dobrou náladu, všechny Vás touto cestou zveme na otevření vyhlídky.
Všem nám bude odměnou neopakovatelný zážitek při prvním výstupu na lanžhotskou věž.

Spolek pro Lanžhot

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz