Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě

Otec arcibiskup Jan Graubner nás s blížícími se červencovými oslavami letošního cyrilometodějského jubilea zve k účasti na slavnostní mši, která se na Velehradě uskuteční v pátek 5. 7. 2013. I za naší farnosti je možné vypravit poutní autobus, vzadu v kostele je na stolečku seznam poutníků, prosíme zapište se. Při dostatečném počtu zájemců bude autobus objednán. Děkujeme.

 

  • Organizační pokyny:
  • Osobním automobilům bude vjezd na Velehrad umožněn jen na základě zvláštního povolení organizátorů. Odstavné parkoviště je k dispozici ve Starém Městě (cca 5 km od Velehradu) s možností využít kyvadlovou dopravu na Velehrad. Také tyto možnosti mají nicméně své limity. Jako nejvhodnější způsob dopravy se proto nabízejí poutní autobusy. Povzbuďte proto prosím své farníky, aby k cestě na Velehrad využili zejména této možnosti, zvláště pokud takový autobus vypravuje vaše vlastní farnost nebo jiná v blízkém okolí.
  • Slavnostní mše svatá na nádvoří před velehradskou bazilikou začíná v 10:30 hod. Aby se zamezilo tomu, že kvůli ztížené dopravní situaci nestihnou věřící začátek bohoslužby, naplánujte prosím příjezd svého poutního autobusu s dostatečným předstihem, v ideálním případě nejpozději v 8:30 hodin. Již od 8. hodiny bude na pódiu před bazilikou probíhat předprogram s modlitbami, zároveň budou v areálu k dispozici i další možnosti, jak čas využít – výstavy apod., takže se časného příjezdu není třeba obávat.
  • Poutní autobusy, které přijedou před 8:30 hod., budou moci – po vysazení poutníků u baziliky – parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět u baziliky (doporučujeme, aby měl vedoucí každého zájezdu u sebe telefonní číslo řidiče a mohl s ním přistavení autobusu domlouvat podle aktuální situace). Autobusy, které přijedou později, budou odstaveny před Velehradem, v obci Modrá.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52