Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě

Otec arcibiskup Jan Graubner nás s blížícími se červencovými oslavami letošního cyrilometodějského jubilea zve k účasti na slavnostní mši, která se na Velehradě uskuteční v pátek 5. 7. 2013. I za naší farnosti je možné vypravit poutní autobus, vzadu v kostele je na stolečku seznam poutníků, prosíme zapište se. Při dostatečném počtu zájemců bude autobus objednán. Děkujeme.

 

  • Organizační pokyny:
  • Osobním automobilům bude vjezd na Velehrad umožněn jen na základě zvláštního povolení organizátorů. Odstavné parkoviště je k dispozici ve Starém Městě (cca 5 km od Velehradu) s možností využít kyvadlovou dopravu na Velehrad. Také tyto možnosti mají nicméně své limity. Jako nejvhodnější způsob dopravy se proto nabízejí poutní autobusy. Povzbuďte proto prosím své farníky, aby k cestě na Velehrad využili zejména této možnosti, zvláště pokud takový autobus vypravuje vaše vlastní farnost nebo jiná v blízkém okolí.
  • Slavnostní mše svatá na nádvoří před velehradskou bazilikou začíná v 10:30 hod. Aby se zamezilo tomu, že kvůli ztížené dopravní situaci nestihnou věřící začátek bohoslužby, naplánujte prosím příjezd svého poutního autobusu s dostatečným předstihem, v ideálním případě nejpozději v 8:30 hodin. Již od 8. hodiny bude na pódiu před bazilikou probíhat předprogram s modlitbami, zároveň budou v areálu k dispozici i další možnosti, jak čas využít – výstavy apod., takže se časného příjezdu není třeba obávat.
  • Poutní autobusy, které přijedou před 8:30 hod., budou moci – po vysazení poutníků u baziliky – parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět u baziliky (doporučujeme, aby měl vedoucí každého zájezdu u sebe telefonní číslo řidiče a mohl s ním přistavení autobusu domlouvat podle aktuální situace). Autobusy, které přijedou později, budou odstaveny před Velehradem, v obci Modrá.

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz