Noc kostelů 2013

Koná se 24.5.                                                     https://www.nockostelu.cz/    

                                    Program Noci kostelů

Hlavní program

15:00 - 17:10               Po stopách Cyrila a Metoděje

                                        - dětské odpoledne (hry, soutěže, dětské tvořeníčko ...)

17:00 - 17:20               Zapějte schóličko

17:20 - 18:00               Mše svatá za organizátory a účastníky Noci kostelů

18:00 - 18:05               A já prosím nechte zvony znít ...

                                        - zahájení Noci kostelů

18:05 - 18:10               Úvodní slovéčko

                                        - seznámení s programem

18:10 - 19:00                Odpuštění jako lékař vlastního "já"

                                        - vystoupení schóly

19:00 - 19:30                Jak sa žilo 1.150 zim nazpátky

                                        - povídaní o Cyrilovi a Metodějovi

19:30 - 20:30                Chrámový sbor se "nepředstavuje"

                                        - vystoupení chrámového sboru a mladých varhanic

                                        - chrámový sbor známe, ale všichni se na něj těšíme

20:30 - 21:00                I papež je jen člověk

21:00 - 21:30                Adorace při svíčkách

21:30 - 21:40                A to je konec ... No tak to řekni: Tády, tády, dááá

                                        - ukončení Noci kostelů

 

Vedlejší program

16:00 - 21:30                                Expozice knih a citátů

                                                   Výstava bohoslužebných materiálů

  

15:00 - 17:00; 18:00 - 21:00           Něco malého k snědku

18:00 - 21:00                                Farní výstava vín                                 

               

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu