FOTO - Pikárecká pouť s oslavou 65.let kněžství

Vrcholem letošní pouti v Pikárci je oslava 65.výročí vysvěcení na kněze správce moravecké farnosti. Pouť začíná v pátek s místní skupinou DE$$ERT, pokračuje sobotním výletem se skupinou Pikardi a na neděli připravuje místní kapelník dechovku Bobrůvanka a také svůj moravecký chrámový sbor.

Velikost slavnosti dokládá přítomnost biskupa

Nejprve jdou obcí v průvodu ministranti, krojovaná mládež, hasiči, Bobrůvanka, farníci a hosté ke kapli, kde je očekává oslavenec Mons. Josef Valerián a celebrující českobudějovický světící biskup Pavel Posád. Zahajuje starosta obce František Broža a po něm si přáním proneseném do mikrofonu před stovkami účastníků řekne o potlesk malý Kubík Vařejka. S kyticemi přicházejí postupně blahopřát nejen gratulující z obcí moravecké, bobrůvecké a strážecké farnosti, ale z dřívějších farností otce Valeriána nadchnou jeho dávné žačky z pěveckého sboru v Lanžhotě. Nyní již dámy a babičky, jak se sami nazvali, nám přečtou a krásně zazpívají svá přání a z jejich hlasů dýchá jižní Morava. Dle následného potlesku přednese  neméně úžasné přání Helenka Pipová za ministranty.

O životě kněze mluví moravecký starosta

Z projevu Oldřicha Uhlíře vybírám důležité momenty od narození 15.března 1925 a boskovického dětství. Po vysvěcení v roce 1949 začne jako kaplan v Jaroměřicích na Rokytnou. A to mu předurčí následující život plný ústrků a ponižování. Je neprávem obviněn v případu Babice a čekají ho kruté výslechy, dvouletá internace a po službě v PTP se nakrátko stane kaplanem v Ořechově u Brna, Jihlavě a Tišnově. Zde je v roce 1962 opět zatčen a poslán do lágru na dva a půl roku. Po civilních zaměstnáních ho do duchovní správy vrátil až rok 1968 a tak přišel milovaný Lanžhot. Pro velký úspěch s prací s mládeží  byl v roce 1976 přeřazen do menšího Moravce, kde neúnavně slouží dodnes. Samotný obřad měl díky sborům a biskupu Pavlovi strhující průběh, gradovaný jeho proslovem, plným lidskosti a humoru. Účastníci dostanou na závěr památnou kartičku a do pusy i dobré koláčky.

Odpolední dechovka a kácení máje

Slunečné odpoledne patří dětem na pouťových atrakcích a dospělým při poslechu dechovky Bobrůvanka. Ještě se skácí májka a pak kapelník Pavel Krejčí při losování překvapí, že výhercem májky je ze čtyř udílených cen nečekaně ta na posledním místě. Manželé Ventrubovi už se zvedali chystat občerstvení, ale jejich dcera dostala místo stromu pouze paštiku Májka. Kapelníkovi se humor nevyplatil, protože skutečnou májku následně vyhrál on, díky čemuž padly po odnesení májky před dům všechny tekuté a masité zásoby.

 

Text a foto Petr Broža

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz