Poděkování

Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu kněžského svěcení a primiční mši svaté našeho novokněze P. Miroslava Prajky

 • ochotným ženám, které pekly koláčky a zákusky
 • všem, kteří se zúčastnili brigády při úklidu fary a kostela
 • za přípravu výzdoby  a výzdobu kostela, podia, prostoru u Prajkových
 • za přípravu koláčků a zákusků na faře, které se nabízely
 • za pořadatelskou službu při odklonu a řízení dopravy
 • nočním službám, zdravotní službě
 • hasičům za dovoz a odvoz lavic a židlí
 • zpěváků a hudebníkům
 • ženám za modlení růžence
 • všem, kteří se modlili a mysleli tím na našeho novokněze, na všechny novokněze, kněze, řeholní sestry a bratry
 • všem, kteří finančně přispěli jak při sbírkách v kostele, tak jednotlivými dary, které byly zahrnuty do peněz určených na tuto slavnost
 • děkuji dětem, mládeži, skautům a chase také za asistenci při mších svatých
 • děkuji všem, kteří připravovali podium, náměstí a okolí,
 • za dovoz a odvoz podia – Borsu a.s., obětního stolu – p. Kubíčkovi, košíků, liturgického nádobí, křesla a stoliček z Brna od Sv. Jakuba.

Novoknězi Miroslavu byly v sobotu předány dary

 • od města – cestovní souprava na proměňování
 • od chasy – ornát ve zlaté barvě
 • od farnosti – ornát v červené barvě (sloužil v něm primiční mši sv.).

S dotazy se můžete na mne obrátit. Ráda vám odpovím a objasním případné nejasnosti. Děkuji – Hana Tučková

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu