Poděkování

Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu kněžského svěcení a primiční mši svaté našeho novokněze P. Miroslava Prajky

 • ochotným ženám, které pekly koláčky a zákusky
 • všem, kteří se zúčastnili brigády při úklidu fary a kostela
 • za přípravu výzdoby  a výzdobu kostela, podia, prostoru u Prajkových
 • za přípravu koláčků a zákusků na faře, které se nabízely
 • za pořadatelskou službu při odklonu a řízení dopravy
 • nočním službám, zdravotní službě
 • hasičům za dovoz a odvoz lavic a židlí
 • zpěváků a hudebníkům
 • ženám za modlení růžence
 • všem, kteří se modlili a mysleli tím na našeho novokněze, na všechny novokněze, kněze, řeholní sestry a bratry
 • všem, kteří finančně přispěli jak při sbírkách v kostele, tak jednotlivými dary, které byly zahrnuty do peněz určených na tuto slavnost
 • děkuji dětem, mládeži, skautům a chase také za asistenci při mších svatých
 • děkuji všem, kteří připravovali podium, náměstí a okolí,
 • za dovoz a odvoz podia – Borsu a.s., obětního stolu – p. Kubíčkovi, košíků, liturgického nádobí, křesla a stoliček z Brna od Sv. Jakuba.

Novoknězi Miroslavu byly v sobotu předány dary

 • od města – cestovní souprava na proměňování
 • od chasy – ornát ve zlaté barvě
 • od farnosti – ornát v červené barvě (sloužil v něm primiční mši sv.).

S dotazy se můžete na mne obrátit. Ráda vám odpovím a objasním případné nejasnosti. Děkuji – Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz