Pomoc postiženým povodněmi

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR stejně jako již několikrát v nedávné historii opět pomáhají v boji s následky ničivých povodní, které zasáhly Českou republiku. Prosím, sledujte výzvy Charity ke spolupráci a pomoci, a současně vybízím k modlitbě za ty, kdo jsou živelnou pohromou postiženi, i za ty, kdo pomáhají.

biskup Vojtěch

Charita Česká republika zřídila sbírkové konto a dárcovská SMS. Na pomoc postiženým mohou lidé přispívat na sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906. Stav konta byl ke dni 14. června: 5 520 743,-  Kč. (Charita ČR již dříve z vlastních zdrojů uvolnila 2,62 milionu korun.)
Možné je zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.). Do této neděle (16.6.) přidá Nadace Vodafone za každou zaslanou DMS na naše konto 30 Kč. Proto, prosíme, posílejte. Pro postižené povodněmi provozuje Charita také krizovou nonstop linku: 737 234 078. Aktuality naleznete na https://povodne.charita.cz 

 

AKTUALITY

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC UKRAJINĚ A UPRCHLÍKŮM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASTÝŘSKÝ LIST O. BISKUPA VOJTĚCHA CIRKLEHO K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNODA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI V SOUVISLOSTI S TORNÁDEM 2021:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

Upozornění: Vždy si ověřte zadané údaje, především pak číslo účtu. Dochází totiž k podvodům a finančním únikům.

4211325188/6800