Pomoc postiženým povodněmi

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR stejně jako již několikrát v nedávné historii opět pomáhají v boji s následky ničivých povodní, které zasáhly Českou republiku. Prosím, sledujte výzvy Charity ke spolupráci a pomoci, a současně vybízím k modlitbě za ty, kdo jsou živelnou pohromou postiženi, i za ty, kdo pomáhají.

biskup Vojtěch

Charita Česká republika zřídila sbírkové konto a dárcovská SMS. Na pomoc postiženým mohou lidé přispívat na sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906. Stav konta byl ke dni 14. června: 5 520 743,-  Kč. (Charita ČR již dříve z vlastních zdrojů uvolnila 2,62 milionu korun.)
Možné je zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.). Do této neděle (16.6.) přidá Nadace Vodafone za každou zaslanou DMS na naše konto 30 Kč. Proto, prosíme, posílejte. Pro postižené povodněmi provozuje Charita také krizovou nonstop linku: 737 234 078. Aktuality naleznete na https://povodne.charita.cz 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52