Pomoc postiženým povodněmi

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR stejně jako již několikrát v nedávné historii opět pomáhají v boji s následky ničivých povodní, které zasáhly Českou republiku. Prosím, sledujte výzvy Charity ke spolupráci a pomoci, a současně vybízím k modlitbě za ty, kdo jsou živelnou pohromou postiženi, i za ty, kdo pomáhají.

biskup Vojtěch

Charita Česká republika zřídila sbírkové konto a dárcovská SMS. Na pomoc postiženým mohou lidé přispívat na sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906. Stav konta byl ke dni 14. června: 5 520 743,-  Kč. (Charita ČR již dříve z vlastních zdrojů uvolnila 2,62 milionu korun.)
Možné je zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.). Do této neděle (16.6.) přidá Nadace Vodafone za každou zaslanou DMS na naše konto 30 Kč. Proto, prosíme, posílejte. Pro postižené povodněmi provozuje Charita také krizovou nonstop linku: 737 234 078. Aktuality naleznete na https://povodne.charita.cz 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz