Poutní mše svatá u příležitosti 65. let kněžství Mons. Josfa Valeriána

     V neděli 6. července se zúčastnilo 15 lanžhotských farníků poutní mše svaté v obci Pikárec, která bylo sloužena na poděkování za 89 let života a 65 let kněžství Mons. Josefa Valeriána. Z pozvaných farností, kde P. Josef sloužil,  jsme přijeli pouze my, Lanžhotčané.  Přivítal nás starosta obce Pikárec a seznámil  s programem.

     Za naše farníky pozdravila P. Valeriána Hana Tučková těmito slovy:    Duchovní otče,

Zdravím Vás jménem farníků z Lanžhota a děkuji za pozvání na dnešní poutní mši svatou, která bude sloužena na poděkování za 89 let života a 65 let  přijetí svátosti kněžství.Víme, že Váš život nebyl lehký, ale obdarován silou Ducha svatého jste překonával všechny těžkosti, křivdy a bolesti. Odměnou je Vám dlouhý život, kdy, i když sil už ubývá, stále sloužíte Bohu a vyprošujete milosti pro věřící.Jednou jste řekl: „ Denně se modlím za všechny, které mi Bůh postavil do cesty“. Protože jsme to i my, lanžhotští farníci, děkujeme za tyto modlitby a věříme, že ještě i v dalších letech budete moci sloužit u stolu Páně. Věřte, že i my se modlíme za Vás, za Vaši duchovní službu a za práci a starosti, které jste věnoval při svém pobytu u nás při opravě fary a kostela.

Ať Panna Marie, Vaše ochránkyně, se za Vás přimlouvá u svého syna. Hodně Božího požehnání, zdraví a darů Ducha svatého do dalších let vyprošují Lanžhotčané.

     Předala mu dárek – dortu a kytici ode všech farníků. Lanžhotské zpěvačky mu zazpívaly píseň složenou k tomuto výročí. V průběhu mše svaté zpívaly píseň při podávání svatého přijímání.

     Duchovní otec poděkoval za stálou vzpomínku na něho a za modlitby. Vzpomněl, kolik dětí chodilo do pěveckého sboru, který vedla řeholní sestřička Bedřiška. Řekl, že velmi rád vzpomíná na Lanžhot.

     Slavnou  (hodovní) mši svatou sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Mgr. Pavel Posád. K důstojné a slavnostní atmosféře přispělo přes třicet členů hasičského sboru z Pikárce, Moravce, Radkova a Moravských Janovic, kteří za doprovodu hudby, oblečeni do slavnostních stejnokrojů přinesli prapory jednotlivých sborů a přivedli pana biskupa. Celá poutní – hodovní mše byla zaměřena na otce Valeriána, který, ve svých letech stále slouží na Moravci, ve Strážku a v charitním domě.

     Pozdravuje všechny Lanžhotčany, denně se za nás modlí a vzpomíná na dobu, kdy byl mezi námi

Hana Tučková

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz