Poutní mše svatá u příležitosti 65. let kněžství Mons. Josfa Valeriána

     V neděli 6. července se zúčastnilo 15 lanžhotských farníků poutní mše svaté v obci Pikárec, která bylo sloužena na poděkování za 89 let života a 65 let kněžství Mons. Josefa Valeriána. Z pozvaných farností, kde P. Josef sloužil,  jsme přijeli pouze my, Lanžhotčané.  Přivítal nás starosta obce Pikárec a seznámil  s programem.

     Za naše farníky pozdravila P. Valeriána Hana Tučková těmito slovy:    Duchovní otče,

Zdravím Vás jménem farníků z Lanžhota a děkuji za pozvání na dnešní poutní mši svatou, která bude sloužena na poděkování za 89 let života a 65 let  přijetí svátosti kněžství.Víme, že Váš život nebyl lehký, ale obdarován silou Ducha svatého jste překonával všechny těžkosti, křivdy a bolesti. Odměnou je Vám dlouhý život, kdy, i když sil už ubývá, stále sloužíte Bohu a vyprošujete milosti pro věřící.Jednou jste řekl: „ Denně se modlím za všechny, které mi Bůh postavil do cesty“. Protože jsme to i my, lanžhotští farníci, děkujeme za tyto modlitby a věříme, že ještě i v dalších letech budete moci sloužit u stolu Páně. Věřte, že i my se modlíme za Vás, za Vaši duchovní službu a za práci a starosti, které jste věnoval při svém pobytu u nás při opravě fary a kostela.

Ať Panna Marie, Vaše ochránkyně, se za Vás přimlouvá u svého syna. Hodně Božího požehnání, zdraví a darů Ducha svatého do dalších let vyprošují Lanžhotčané.

     Předala mu dárek – dortu a kytici ode všech farníků. Lanžhotské zpěvačky mu zazpívaly píseň složenou k tomuto výročí. V průběhu mše svaté zpívaly píseň při podávání svatého přijímání.

     Duchovní otec poděkoval za stálou vzpomínku na něho a za modlitby. Vzpomněl, kolik dětí chodilo do pěveckého sboru, který vedla řeholní sestřička Bedřiška. Řekl, že velmi rád vzpomíná na Lanžhot.

     Slavnou  (hodovní) mši svatou sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Mgr. Pavel Posád. K důstojné a slavnostní atmosféře přispělo přes třicet členů hasičského sboru z Pikárce, Moravce, Radkova a Moravských Janovic, kteří za doprovodu hudby, oblečeni do slavnostních stejnokrojů přinesli prapory jednotlivých sborů a přivedli pana biskupa. Celá poutní – hodovní mše byla zaměřena na otce Valeriána, který, ve svých letech stále slouží na Moravci, ve Strážku a v charitním domě.

     Pozdravuje všechny Lanžhotčany, denně se za nás modlí a vzpomíná na dobu, kdy byl mezi námi

Hana Tučková

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52