Spojme se se Svatým Otcem Františkem

v naší farnosti v sobotu 7. září od 19.30 do 20.30 při eucharistické adoraci. Budeme se modlit za mír v Sýrii a celém světě.

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz