Zápis z farní rady ze dne 5. 11. 2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 05.11.2012

 

Přítomni:  Bartoš Pavel, Bartoš Cyril, Uher Petr, Michalica František, Bartošová Božena, Krásná Jana, Kořínková Božena, Straková Anna, Uhrová Marie, Hostinová Věra, Tučková Hana

 

  1. Pan farář oznámil, že přišla faktura za banner, který byl objednaný k Noci kostelů. Cena je 4 680 Kč. Dá se do vyúčtování příspěvku od Města Lanžhot spolu s dalšími doklady na výdaje.
  2. Kalendáře na rok 2013, které přišli pro farnost jsou rozebrané. Pan farář ještě bude dokupovat podle objednávky.
  3. Do sakristie byly koupeny a zapojeny akumulační kamna. Sakristie je vymalována. Cena kamen byla kolem 22 tis. Kč a dále cca 10 tis. Kč byly práce spojené s instalací a zapojením. Dále byl zakoupen průtokový ohřívač vody do kostela, je potřeba provést přípravu na instalaci.  Dále se musí dodělat úklidová místnost před sakristií. Pan farář doporučuje zakoupit umyvadlo s výlevkou, aby uklizečky nemusely chodit pro vodu na faru, ale mohly si ji napustit přímo v kostele.
  4. Dětem se v kostele rozdává časopis Duha zdarma, ale jeden výtisk stojí 15 Kč. Farní rada navrhuje, aby tento časopis byl dáván až školním dětem, kteří si jej už mohou přečíst.
  5. Pan Miroslav Prajka upozorňuje, že je zapotřebí na strop kúru umístit 2 žárovky jako světlo. Momentálně jsou umístěny na varhanech, ale hrozí nebezpečí, že se varhany poškodí. Zároveň žádá, aby v sobotu 17.11. šly uklizečky uklízet kostel až odpoledne, neboť celý den se zde bude pracovat.
  6. Mikulášská besídka se uskuteční v neděli 2.12. Budou nachystané balíčka asi pro 140 dětí.
  7. V neděli 6.1.2013 by bylo možné uskutečnit koncert chrámového sboru z Velkých Pavlovic. Vstupné dobrovolné. Musí se požádat na biskupství.
  8. Paní Kořínková vyzývá p. faráře, aby seznámil farní radu se záměrem úprav v kostele. Pan farář – upravit zpovědnici tak, aby starší lidé neměli problém ke zpovědnici přistoupit. Klekátko by zůstalo, přidat sedačku. Obětní stůl zvednout do výšky stolu (zúžit nohy a zvýšit). Výhledově – snížit svatostánek a tím odkrýt obraz vzadu.
  9. V neděli 11.11. bude dětská mše (v l0 hodin) s tím, že děti budou zpívat ale zatím ne číst. Pomalu budou zapojovány do celé mše sv.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52