Zápis z farní rady ze dne 5. 11. 2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 05.11.2012

 

Přítomni:  Bartoš Pavel, Bartoš Cyril, Uher Petr, Michalica František, Bartošová Božena, Krásná Jana, Kořínková Božena, Straková Anna, Uhrová Marie, Hostinová Věra, Tučková Hana

 

  1. Pan farář oznámil, že přišla faktura za banner, který byl objednaný k Noci kostelů. Cena je 4 680 Kč. Dá se do vyúčtování příspěvku od Města Lanžhot spolu s dalšími doklady na výdaje.
  2. Kalendáře na rok 2013, které přišli pro farnost jsou rozebrané. Pan farář ještě bude dokupovat podle objednávky.
  3. Do sakristie byly koupeny a zapojeny akumulační kamna. Sakristie je vymalována. Cena kamen byla kolem 22 tis. Kč a dále cca 10 tis. Kč byly práce spojené s instalací a zapojením. Dále byl zakoupen průtokový ohřívač vody do kostela, je potřeba provést přípravu na instalaci.  Dále se musí dodělat úklidová místnost před sakristií. Pan farář doporučuje zakoupit umyvadlo s výlevkou, aby uklizečky nemusely chodit pro vodu na faru, ale mohly si ji napustit přímo v kostele.
  4. Dětem se v kostele rozdává časopis Duha zdarma, ale jeden výtisk stojí 15 Kč. Farní rada navrhuje, aby tento časopis byl dáván až školním dětem, kteří si jej už mohou přečíst.
  5. Pan Miroslav Prajka upozorňuje, že je zapotřebí na strop kúru umístit 2 žárovky jako světlo. Momentálně jsou umístěny na varhanech, ale hrozí nebezpečí, že se varhany poškodí. Zároveň žádá, aby v sobotu 17.11. šly uklizečky uklízet kostel až odpoledne, neboť celý den se zde bude pracovat.
  6. Mikulášská besídka se uskuteční v neděli 2.12. Budou nachystané balíčka asi pro 140 dětí.
  7. V neděli 6.1.2013 by bylo možné uskutečnit koncert chrámového sboru z Velkých Pavlovic. Vstupné dobrovolné. Musí se požádat na biskupství.
  8. Paní Kořínková vyzývá p. faráře, aby seznámil farní radu se záměrem úprav v kostele. Pan farář – upravit zpovědnici tak, aby starší lidé neměli problém ke zpovědnici přistoupit. Klekátko by zůstalo, přidat sedačku. Obětní stůl zvednout do výšky stolu (zúžit nohy a zvýšit). Výhledově – snížit svatostánek a tím odkrýt obraz vzadu.
  9. V neděli 11.11. bude dětská mše (v l0 hodin) s tím, že děti budou zpívat ale zatím ne číst. Pomalu budou zapojovány do celé mše sv.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu