Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 30.4.2018

 


Zápis ze setkání farní pastorační rady  30.04.2018

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Prajková Marie,
Šuláková Markéta, Bartoš Pavel, Tuček Josef, Beneš Petr, Svačinová Helena,
Kubíková Jaroslava, Tučková Hana, otec Pave   
 

» Zábradlí ke vstupu do sakristie a na faru je zadáno uměleckému kováři Petru Uhrovi,
   který slíbil provedení během měsíce května.

» Okna do přístavku ve dvorní části fary - mají být hotovy během května panemKořínkem,
   rovněž položení chybějící části dlažby provede během května Cyril Bartoš.   
 

» Je třeba provést malování na faře - kanceláře, kuchyňky a bytu kněze -
   pan Krásný slíbil provést ve květnu - po 20.5.

» Pan farář žádal biskupství o vyjádření k malování ornamentů v kostele způsobem malování na zdi,
   (jak bylo kdysi již provedeno). Biskupství se k tomuto vyjádřilo negativně, generální vikář
   není nakloněn k malování ornamentů.

» Brigáda ve dvoře fary - byla vyklizena část přístavků, dle možností a volného času se bude pokračovat.

» V zahradě zůstal nevyužitý kovový rám od reklamní tabule, který bude odstraněn.

Dále bylo projednáno    

» Pan farář má připomínky k neuspořádaným židličkám a různým lavicím v zadní
   části kostela a na bočních stranách. Lavičky ani židličky nejsou stejné a nepůsobí uspořádaně 
   ani na návštěvníky kostela, ani na ostatní věřící. Farní rada navrhuje pořídit jednotné lavičky
   tapecírované jak do zadní části kostela, tak v bočních vchodech.
   Požádáme pana Cyrila Bartoše, zda by to časově zvládl a lavičky udělal. Potom se odstraní židličky.

» Pan farář se dotazoval, kdy se bude žehnat opravená socha Jana Nepomuckého.
   Paní Tučková zjistí termín na Městském úřadě, bude včas ohlášen. 

» Májové pobožnosti - budou vždy před večerní mší svatou v pondělí, středu a pátek
   a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.

» V sobotu 5.5. se koná ministrantská pouť na Vranov u Brna, které se pan farář s našimi
   ministranty zúčastní. Tato pouť je vždy 1x za 3 roky za účasti pana biskupa.

» V sobotu12.5. se koná farní pouť. Paní Tučková zajistila autobus u pana Škápíka,
   pan farář zajišťuje všechno ostatní, tzn. program i společný oběd. Odjezd bude v 6.30 hodin od kostela.
   V Číhošti se koná smírná duchovní obnova, které se zúčastníme, včetně modlitby růžence, v 9.30 hodin
   je zde mše svatá, pak bude prohlídka fary, kde je vzpomínka na pátera Toufara. Ve 12 hodin je zajištěn oběd
   v restauraci obce Bohdaneč. Ve 14.30 hodin se odjede na Želiv, kde bude prohlídka kláštera a kostela.
   Místa v autobuse jsou obsazena.

» V sobotu 16.6. bude pouť na Turzovku, kterou pořádá paní Lutzová a zúčastní se i pan farář. Ještě jsou nějaká volná místa.

» V neděli 27.5. bude ve farnosti Slavnost - prvního svaté přijímání - organizují rodiče prvokomunikantů.

» V neděli 3.6. je Slavnost Božího těla - budou připraveny 4 oltáře. První bude v kostele, druhý na Náměstí,
   dále u Prajkových a čtvrtý u Bartošových. Půjde se opačným směrem jak je zvykem, aby se zachoval
   jednosměrný provoz ulicí Havlíčkovou a Komenského. Muži musí zajistit odklon dopravy po dobu průvodu.

» Ke konci školního roku navrhuje pan farář uspořádat farní den a to v neděli 24.6. odpoledne. Farníci by přinesli
   občerstvení, koupilo by se něco na opékání, bude zajištěn doprovodný program.

» Příští setkání farní pastorační rady bude v pondělí 4.6. v 19.30 hodin na faře.
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52