Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 30.4.2018

 


Zápis ze setkání farní pastorační rady  30.04.2018

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Prajková Marie,
Šuláková Markéta, Bartoš Pavel, Tuček Josef, Beneš Petr, Svačinová Helena,
Kubíková Jaroslava, Tučková Hana, otec Pave   
 

» Zábradlí ke vstupu do sakristie a na faru je zadáno uměleckému kováři Petru Uhrovi,
   který slíbil provedení během měsíce května.

» Okna do přístavku ve dvorní části fary - mají být hotovy během května panemKořínkem,
   rovněž položení chybějící části dlažby provede během května Cyril Bartoš.   
 

» Je třeba provést malování na faře - kanceláře, kuchyňky a bytu kněze -
   pan Krásný slíbil provést ve květnu - po 20.5.

» Pan farář žádal biskupství o vyjádření k malování ornamentů v kostele způsobem malování na zdi,
   (jak bylo kdysi již provedeno). Biskupství se k tomuto vyjádřilo negativně, generální vikář
   není nakloněn k malování ornamentů.

» Brigáda ve dvoře fary - byla vyklizena část přístavků, dle možností a volného času se bude pokračovat.

» V zahradě zůstal nevyužitý kovový rám od reklamní tabule, který bude odstraněn.

Dále bylo projednáno    

» Pan farář má připomínky k neuspořádaným židličkám a různým lavicím v zadní
   části kostela a na bočních stranách. Lavičky ani židličky nejsou stejné a nepůsobí uspořádaně 
   ani na návštěvníky kostela, ani na ostatní věřící. Farní rada navrhuje pořídit jednotné lavičky
   tapecírované jak do zadní části kostela, tak v bočních vchodech.
   Požádáme pana Cyrila Bartoše, zda by to časově zvládl a lavičky udělal. Potom se odstraní židličky.

» Pan farář se dotazoval, kdy se bude žehnat opravená socha Jana Nepomuckého.
   Paní Tučková zjistí termín na Městském úřadě, bude včas ohlášen. 

» Májové pobožnosti - budou vždy před večerní mší svatou v pondělí, středu a pátek
   a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.

» V sobotu 5.5. se koná ministrantská pouť na Vranov u Brna, které se pan farář s našimi
   ministranty zúčastní. Tato pouť je vždy 1x za 3 roky za účasti pana biskupa.

» V sobotu12.5. se koná farní pouť. Paní Tučková zajistila autobus u pana Škápíka,
   pan farář zajišťuje všechno ostatní, tzn. program i společný oběd. Odjezd bude v 6.30 hodin od kostela.
   V Číhošti se koná smírná duchovní obnova, které se zúčastníme, včetně modlitby růžence, v 9.30 hodin
   je zde mše svatá, pak bude prohlídka fary, kde je vzpomínka na pátera Toufara. Ve 12 hodin je zajištěn oběd
   v restauraci obce Bohdaneč. Ve 14.30 hodin se odjede na Želiv, kde bude prohlídka kláštera a kostela.
   Místa v autobuse jsou obsazena.

» V sobotu 16.6. bude pouť na Turzovku, kterou pořádá paní Lutzová a zúčastní se i pan farář. Ještě jsou nějaká volná místa.

» V neděli 27.5. bude ve farnosti Slavnost - prvního svaté přijímání - organizují rodiče prvokomunikantů.

» V neděli 3.6. je Slavnost Božího těla - budou připraveny 4 oltáře. První bude v kostele, druhý na Náměstí,
   dále u Prajkových a čtvrtý u Bartošových. Půjde se opačným směrem jak je zvykem, aby se zachoval
   jednosměrný provoz ulicí Havlíčkovou a Komenského. Muži musí zajistit odklon dopravy po dobu průvodu.

» Ke konci školního roku navrhuje pan farář uspořádat farní den a to v neděli 24.6. odpoledne. Farníci by přinesli
   občerstvení, koupilo by se něco na opékání, bude zajištěn doprovodný program.

» Příští setkání farní pastorační rady bude v pondělí 4.6. v 19.30 hodin na faře.
 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz