Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 04.06.2018

 

Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 04.06.2018

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Bartošová
Jaroslava, Beneš Milan, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Kubíková Jaroslava,
Tuček Josef, Tučková Hana, otec Pavel.

1.    Žehnání zrestaurované sochy Jana Nepomuckého - zatím není termín konání této akce.

2.    Tradiční Cyrilo Metodějská pouť do Mikulčic - protože se dá na toto poutní místo dojet 
        autem, pojedou zájemci svými vlastními auty.

3.    Adorační den v naší farnosti je 9. července. Letos to vychází na pondělí. Ráno
       bude vystavena Nejsvětější svátost, celý den adorace a večer mše svatá.

4.    Farní odpoledne uspořádáme v neděli 24.06.2018, od 15 hodin. Začátek bude v kostele
       požehnáním a pak na dvoře fary. Organizační záležitosti:

-         
Ještě je potřeba odvézt nějaký nepořádek na sběrný dvůr - zajistí J. Tuček

-         
Stoly a lavice - pí Tučková požádá pracovníky obce o přenesení stolů a lavic z kina na faru (pátek 22.6.).
Bude potřeba 12 ks stolů a k nim lavice a dále lavice k ohni na zahradu

-         
Zvlášť bude pozvána chasa jako poděkování za účast na průvodu Božího těla - pí Tučková

-         
V kostele pan farář vyhlásí, že tato akce je jednou z poděkování 
za kostelní sbírky a anonymní dary na opravu varhan

-         
Budou objednány v řeznictví Hakalík špekáčky na opékání - pí Tučková, která dále zajistí chleba,
hořčici a kečup, citrony, brambůrky. Sladké pečivo - budou vyzváni farníci, aby něco upekli a přinesli

-         
U pana Zdeňka Uhra domluví pí Tučková půjčení výčepu na pivo a nealko a zároveň objedná pivo a nealko - žluté limonády
a kofolu Víno - bude požádán pan Josef Uher - vinařství a slíbil také pan Josef Tuček.

-         
Papírové tácky na uzeniny jsou na faře.

-         
Od 16 do 20 hodin vystoupí cimbálová muzika DUR

-         
Zábavu pro děti vymyslí a zajistí pan Petr Beneš s pomocníky

-         
Odměny pro děti za soutěže - zakoupí otec Pavel v Makru

-         
Večer se nabízí možnost promítání filmu.

-         
V případě dalších organizačních
záležitostí budou členové farní rady obeslání mailem, nebo telefonicky.

5.  Ve středu 20.6. v 17 hodin bude brigáda na faře, aby se upravilo prostranství
     dvora, umylo potřebné nádobí a vše připravilo na neděli.

6.  Příští setkání farní rady je plánována na pondělí 27.08.2018.

Zapsala: Hana Tučková


 

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz