Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 04.06.2018

 

Zápis ze setkání farní pastorační rady dne 04.06.2018

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Bartošová
Jaroslava, Beneš Milan, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Kubíková Jaroslava,
Tuček Josef, Tučková Hana, otec Pavel.

1.    Žehnání zrestaurované sochy Jana Nepomuckého - zatím není termín konání této akce.

2.    Tradiční Cyrilo Metodějská pouť do Mikulčic - protože se dá na toto poutní místo dojet 
        autem, pojedou zájemci svými vlastními auty.

3.    Adorační den v naší farnosti je 9. července. Letos to vychází na pondělí. Ráno
       bude vystavena Nejsvětější svátost, celý den adorace a večer mše svatá.

4.    Farní odpoledne uspořádáme v neděli 24.06.2018, od 15 hodin. Začátek bude v kostele
       požehnáním a pak na dvoře fary. Organizační záležitosti:

-         
Ještě je potřeba odvézt nějaký nepořádek na sběrný dvůr - zajistí J. Tuček

-         
Stoly a lavice - pí Tučková požádá pracovníky obce o přenesení stolů a lavic z kina na faru (pátek 22.6.).
Bude potřeba 12 ks stolů a k nim lavice a dále lavice k ohni na zahradu

-         
Zvlášť bude pozvána chasa jako poděkování za účast na průvodu Božího těla - pí Tučková

-         
V kostele pan farář vyhlásí, že tato akce je jednou z poděkování 
za kostelní sbírky a anonymní dary na opravu varhan

-         
Budou objednány v řeznictví Hakalík špekáčky na opékání - pí Tučková, která dále zajistí chleba,
hořčici a kečup, citrony, brambůrky. Sladké pečivo - budou vyzváni farníci, aby něco upekli a přinesli

-         
U pana Zdeňka Uhra domluví pí Tučková půjčení výčepu na pivo a nealko a zároveň objedná pivo a nealko - žluté limonády
a kofolu Víno - bude požádán pan Josef Uher - vinařství a slíbil také pan Josef Tuček.

-         
Papírové tácky na uzeniny jsou na faře.

-         
Od 16 do 20 hodin vystoupí cimbálová muzika DUR

-         
Zábavu pro děti vymyslí a zajistí pan Petr Beneš s pomocníky

-         
Odměny pro děti za soutěže - zakoupí otec Pavel v Makru

-         
Večer se nabízí možnost promítání filmu.

-         
V případě dalších organizačních
záležitostí budou členové farní rady obeslání mailem, nebo telefonicky.

5.  Ve středu 20.6. v 17 hodin bude brigáda na faře, aby se upravilo prostranství
     dvora, umylo potřebné nádobí a vše připravilo na neděli.

6.  Příští setkání farní rady je plánována na pondělí 27.08.2018.

Zapsala: Hana Tučková


 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52