Zápis ze schůze farní rady 25.07.2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 25.07.2016

 

Přítomni: Jiří Kubík, Pavel Bartoš, Radmila Bartošová, Petr Beneš, Jaroslava Kubíková, Marie Prajková. Jaroslava Bartošová, Marie Petrlová, Hana Tučková, P. Josef Chyba.

 

  1. Pan farář poděkoval za úklid půdy kostela. Brigáda se konala ve středu 22.07. a dále bude 27.07.. Začne se natírat povrch klenby penetračním nátěrem, na který bude nastříkána izolace. Další izolace bude pokládána ručně. Upozorňuje, že na půdě jsou uloženy střešní tašky potřebné na opravu střechy, které by bylo dobré rozmístit rovnoměrně po celé půdě pro případ nutné opravy. Pan Beneš i Bartoš mu oponují, že teď se krytina zakryje, aby se nezastříkala, a po zateplení bude rozmístěna po půdě. Doporučujeme zateplit celou střechu ještě letos, aby práce mohla být dokončena, neboť dále by se práce protahovaly.

Dále pan farář informuje, že pan Kořínek poslal cenovou nabídku na repasování vstupních dveří do kostela – všechny budou utěsněny silikonem, takže se nemusí dávat těžké závěsy. Rovněž létací dveře nebude nutné používat, ale nechají se na místě.

Také by chtěl uzavřít zpovědnice. Pan Kořínek mu oponoval, že se mají nechat tak, jak jsou. Možná by bylo dobré alespoň jednu přizpůsobit starým lidem, kteří by si mohli při zpovídání sednout. Zatím se zpovědnice řešit nebudou.

 

  1. Pan Beneš informuje, že se spojil s firmou Komlux s žádostí o dodělání hromosvodů na věži kostela. Řekl, že svod hromosvodu až do zemi je funkční, ale není propojeno oplechování, které na vyhlídce je. Firma tuto práci odmítla (pravděpodobně se jedná o malou zakázku) z důvodu složitosti práce. Byla oslovena druhá firma ELEK pan Bartoš, který přislíbil provedení prací včetně revizní zprávy. Je nutné toto provést, abychom byli krytí v případě poškození zařízení, která jsou na věži umístěna.

 

  1. Farní pouť v sobotu 6. srpna 2016. Na schůzi se dostavila paní Marie Petrlová, která zajistila autobus. Autobus je plně obsazený. Byla upřesněna trasa: Pojede se do Žďáru nad Sázavou – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, kde je svatá brána milosrdenství – zde bude pobožnost, dále do Slavkovic – kostel Božího milosrdenství, kde bychom měli mši svatou – slouží náš pan farář, dále do Jaroměřic nad Rokytnou, kde je zámek s chrámem svaté Markéty. Je nutné zjistit, zda se dá ve Žďáru u baziliky zastavit nebo parkovat autobusem. Toto a další podrobnosti zjistí Hana Tučková a napíše informaci do ohlášek na neděli 31.7.. Paní Petrlová má požadavek na pana faráře, aby v týdnu před poutí vždy přede mší svatou zpovídal, neboť je to jedna z podmínek pro získání plnomocných odpustků

 

  1. Pan Beneš má požadavek, aby někdo pokosil trávu na faře pro farní tábor. Tráva je již pokosena – udělal pan Pavel Bartoš.

 

  1. Pan farář má dotaz, zda je spočítané, kolik vaty na zateplení kostela je potřeba koupit. Toto zjistí pan Beneš. Dále pan farář navrhuje, aby bylo vyměněno vedení elektroinstalace z hliníkových drátů, a to ještě než se dodělá zateplení půdy, neboť vedení je na půdě pod plechovým krytím. Bylo by dobré vyměnit akumulační kamna v kostele, které jsou staré, nefunkční, hlučné.

Pan farář informuje, že pan Kořínek si změřil okna v podloubí na faře, která se mají umístit do otvorů a vznikne skladová místnost. Slíbil, že do zimy okna udělá.

 

Příští schůze farní rady bude 3.10.2016.

 

Zapsala: Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz