Zápis ze schůze farní rady dne 03.10.2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 03.10.2016

 

Přítomni: P. Josef Chyba, farář, Marie Prajková, Radmila Bartošová, Josef Tuček, Jaroslava Kubíková, Libor Uher, Petr Beneš, Markéta Šuláková, Pavel Bartoš, Jaroslava Bartošová, Helena Svačinová, Hana Tučková

 

Farní rada řešila dokončení zateplení půdy kostela, kde je zapotřebí pokrytí zateplovací folií. Z toho důvodu bude v sobotu 15. října vyhlášena brigáda od 8 hodin. Je potřeba dovézt materiál ze stavebnin. Pan Pavel Bartoš navrhuje, aby se materiál přivezl již v pátek, neboť v sobotu ráno by toto velmi zdržovalo práce. Z mužů přítomných na farní radě může přijít: Petr Beneš, Josef Tuček, Pavel Bartoš. Rovněž Libor Uher nebude v zaměstnání, takže se brigády zúčastní. Ostatní brigádníci budou vyzváni panem farářem v neděli 9. října v kostele.

Dušičková pobožnost bude v neděli 30. října. Po krátké pobožnosti v kostele půjde průvod na hřbitov, kde u hlavního kříže bude pobožnost pokračovat, a budou pokropeny hroby svěcenou vodou.

Na základě podnětu farníků byla projednávána možnost zapojení se do obecní sbírky na zmírnění následků požáru rodinného domku manželů Gašparových. Do kostela budou umístěny dvě krabičky na dobrovolný příspěvek farníků. Krabičky zde budou po dobu 2 – 3 týdnů, pak bude výtěžek předán městskému úřadu a bude připočítán k celkové výši sbírky v obci.

V měsíci listopadu budeme pamatovat na možnost získání plnomocných odpustků v období tvz. dušičkovém. Podmínky budou ještě připomenuty v kostele.

V sobotu 8. října se koná farní pouť na sv. Hostýn.

Příští schůze farní rady bude 07.11.2016

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz