Zápis ze schůze farní rady dne 03.10.2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 03.10.2016

 

Přítomni: P. Josef Chyba, farář, Marie Prajková, Radmila Bartošová, Josef Tuček, Jaroslava Kubíková, Libor Uher, Petr Beneš, Markéta Šuláková, Pavel Bartoš, Jaroslava Bartošová, Helena Svačinová, Hana Tučková

 

Farní rada řešila dokončení zateplení půdy kostela, kde je zapotřebí pokrytí zateplovací folií. Z toho důvodu bude v sobotu 15. října vyhlášena brigáda od 8 hodin. Je potřeba dovézt materiál ze stavebnin. Pan Pavel Bartoš navrhuje, aby se materiál přivezl již v pátek, neboť v sobotu ráno by toto velmi zdržovalo práce. Z mužů přítomných na farní radě může přijít: Petr Beneš, Josef Tuček, Pavel Bartoš. Rovněž Libor Uher nebude v zaměstnání, takže se brigády zúčastní. Ostatní brigádníci budou vyzváni panem farářem v neděli 9. října v kostele.

Dušičková pobožnost bude v neděli 30. října. Po krátké pobožnosti v kostele půjde průvod na hřbitov, kde u hlavního kříže bude pobožnost pokračovat, a budou pokropeny hroby svěcenou vodou.

Na základě podnětu farníků byla projednávána možnost zapojení se do obecní sbírky na zmírnění následků požáru rodinného domku manželů Gašparových. Do kostela budou umístěny dvě krabičky na dobrovolný příspěvek farníků. Krabičky zde budou po dobu 2 – 3 týdnů, pak bude výtěžek předán městskému úřadu a bude připočítán k celkové výši sbírky v obci.

V měsíci listopadu budeme pamatovat na možnost získání plnomocných odpustků v období tvz. dušičkovém. Podmínky budou ještě připomenuty v kostele.

V sobotu 8. října se koná farní pouť na sv. Hostýn.

Příští schůze farní rady bude 07.11.2016

 

Zapsala: Hana Tučková

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52