Zápis ze schůze farní rady dne 03.10.2016

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 03.10.2016

 

Přítomni: P. Josef Chyba, farář, Marie Prajková, Radmila Bartošová, Josef Tuček, Jaroslava Kubíková, Libor Uher, Petr Beneš, Markéta Šuláková, Pavel Bartoš, Jaroslava Bartošová, Helena Svačinová, Hana Tučková

 

Farní rada řešila dokončení zateplení půdy kostela, kde je zapotřebí pokrytí zateplovací folií. Z toho důvodu bude v sobotu 15. října vyhlášena brigáda od 8 hodin. Je potřeba dovézt materiál ze stavebnin. Pan Pavel Bartoš navrhuje, aby se materiál přivezl již v pátek, neboť v sobotu ráno by toto velmi zdržovalo práce. Z mužů přítomných na farní radě může přijít: Petr Beneš, Josef Tuček, Pavel Bartoš. Rovněž Libor Uher nebude v zaměstnání, takže se brigády zúčastní. Ostatní brigádníci budou vyzváni panem farářem v neděli 9. října v kostele.

Dušičková pobožnost bude v neděli 30. října. Po krátké pobožnosti v kostele půjde průvod na hřbitov, kde u hlavního kříže bude pobožnost pokračovat, a budou pokropeny hroby svěcenou vodou.

Na základě podnětu farníků byla projednávána možnost zapojení se do obecní sbírky na zmírnění následků požáru rodinného domku manželů Gašparových. Do kostela budou umístěny dvě krabičky na dobrovolný příspěvek farníků. Krabičky zde budou po dobu 2 – 3 týdnů, pak bude výtěžek předán městskému úřadu a bude připočítán k celkové výši sbírky v obci.

V měsíci listopadu budeme pamatovat na možnost získání plnomocných odpustků v období tvz. dušičkovém. Podmínky budou ještě připomenuty v kostele.

V sobotu 8. října se koná farní pouť na sv. Hostýn.

Příští schůze farní rady bude 07.11.2016

 

Zapsala: Hana Tučková

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY