Zápis ze schůze farní rady dne 09.06.2014

Z Á P I S

z jednání farní rady v Lanžhotě dne 09.06.2014

Přítomni: P. Josef Chyba, Pavel Bartoš, Cyril Bartoš, Rostislav Švirga, Hana Tučková, Božena Kořínková, Jana Krásná, Ing.Pavla Švirgová, Marie Uhrová.

  1. Schůzi zahájil pan farář a na začátek jednání vznesl připomínky:
  • Prohlídková trasa věže kostela se neuklízí. Od zahájení sezóny zde nikdo ani nezametl schody a je to na nich vidět. Doporučuje, aby studenti, kteří zde mají službu měli i povinnost zde uklidit. V loňském roce po skončení sezóny nebyla prohlídková trasa uklizena a velký úklid zde provedly členky farní rady.
  • Při ořezávání větví stromů za zdí fary v ulici Havlíčkova bylo poškozeno několik střešních tašek, kterými je zeď ukončena. Žádá o provedení opravy formou výměny těchto poškozených střešních tašek. Paní Tučková tento požadavek předá na městský úřad, protože ořez stromů prováděli zaměstnanci města.

 

  1. Pan farář děkuje za úklid zahrady. Stárci, kteří zde pravidelně ukládají a čistí májky si po sobě neuklidí a vždy to musí udělat někdo jiný. Aby mohla být zahrada využita i např. dětmi, musí se vždy předem uklidit.

 

  1. Ing. Pavla Švirgová informuje, že farní tábor se uskuteční první týden v červenci. Je přihlášeno 15 dětí z Lanžhota a 4 z Hrušek. Tábor bude na opravené faře v Brtnici. Vedoucí je Ing. Švirgová a Vladan Tichý. Přepravu dětí z Lanžhota zajistí pan Rostislav Švirga a pan Cyril Bartoš.

 

  1. Vnější oslava Božího Těla bude v neděli 22. června. Mše svatá bude ráno v 8 hodin a pak v 10 hodin. Po hrubé mši svaté bude průvod s Nejsvětější svátostí. Mimo kostel budou 2 oltáře a to u Prajkových a u Uhrových (Havlíčkova ul).

Zelené dovezou kluci Kořínkových, hudba je zajištěna – zajistil Zdeněk Kořínek. Paní Tučková upozorňuje, že je ještě třeba nachystat korouhve a baldachýn. Měl by se to ještě někdo jiný naučit. Dříve to chystaly uklízečky kostela. Protože chodila uklízet, podílela se na této činnosti. Teď již několik let tyto ženy neuklízí a veškeré liturgická výzdoba zůstala na ní a její rodině. Při přípravě korouhví na první svaté přijímání se nenašla krabička se stuhami, které zdobí tyto korouhve. Proto pořídila na všechny nové stuhy.

V sobotu před oslavou Božího Těla přijde do kostela v době, kdy zde budou uklízečky, aby jim ukázala potřebnou přípravu na průvod.

 

  1. Pan farář informuje o připravovaných akcích: 20. června bude mít na faře zakončení Scholička.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz