Zápis ze schůze farní rady dne 10.11.2014

Z Á P I S

z jednání farní rady v Lanžhot ze dne 10.11.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Michalica František, Bartoš Cyril, Švirga Rostislav, Kořínková Božena, Krásná Jana, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

 1. Paní Kořínková informuje, že jsou nové lektorky – Aneta Šestáková, Julie Kaňová a Adriana Svačinová, které budou mít čtení pouze v neděli a paní Helena Svačinová, která doplní stávající lektorky.

 

 1. Příprava příchodu sv. Mikuláše do kostela – bude v neděli 7.12. odpoledne v 16 hodin. Od neděle 23.11 budou v kostele pokladničky pro dary na dárky dětem. Sv. Mikuláš a andělíčci jsou zajištěni.

 

 1. Pan farář má dotaz, zda má zajistit papírové lucerničky. Rada dodává, že většina dětí již má svoje lucerničky kovové, takže by to bylo zbytečné. Na první neděli adventní bude scénka s dětmi v kostele.

 

 1. První neděli adventní budou před každou mší sv. svěceny adventní věnce.

 

 1. Příprava vánočních svátků:
 • dětská mše bude na Štědrý den v 15 hodin
 • půlnoční ve 22 hodin
 • Betlémské světlo přinesou skauti
 • na sv. Štěpána bude žehnání koním
 • děkovná mše sv. na Silvestra bude v 16 hodin, večerní adorace od 21 do 22 hodin
 • pobožnost u jesliček – 04.01.2015

 

 1. Paní Krásná navrhuje, aby na jaře roku 2015 byly volby nové farní rady.

 

 1. Příští schůze farní rady bude 19.01.2015.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz