Zápis ze schůze farní rady dne 18.11.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 18.11.2013

 

Přítomni:

P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Uher Petr, Michalica František, Straková Anna, Kořínková Božena, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Uhrová Marie, Švirgová Pavla, Tučková Hana

 

  1. Paní Tučková otevřela otázku možnosti obnovení malovaných ornamentů na stěnách kostela. Pan farář odpovídá, že veškeré liturgické úpravy v kostela schvaluje biskupství. Protože je v našem kostele záměr úpravy presbytáře (obnova obětního stolu, ambonu, dokončení instalací, malování kostela a jiné), zahrne se při žádosti na biskupství i obnova malovaných ornamentů. Nebude to však v krátké době, ale až na to našetříme peníze. Všechno se musí dělat postupně. Není však jisté, že biskupství bude souhlasit s obnovou ornamentů, neboť výzdoba kostela má být podle nových pravidel střídmá.

Paní Kořínková k tomu dodává – kostel si má dělat farnost k obrazu svému, proto i prostory by měly být přizpůsobeny farníkům.

 

  1. Paní Tučková informuje, že v neděli 8. prosince se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc leden – březen 2014. Žádá pana faráře, aby si předem určil dny, kdy tady nebude.

 

  1. Příprava příchodu sv. Mikuláše do kostela – bude v neděli 8.12. v 15,30 hodin. Balíčky zajistí paní Kořínková, pokladničky do kostela na finanční příspěvek – paní Krásná. Paní Hostinová zajistila 4 děvčata, které půjdou jako andělé. Mikuláše slíbil již na poslední schůzi farní rady Cyril Bartoš. Paní Kořínková s panem Bartošem si to upřesní .

 

  1. Mše svaté na vánoční svátky:

24.12. – bude až půlnoční ve 22 hodin, ráno mše sv. nebude

      V pátek 27.12. bude mše svatá pro děti. Úmysl je sice již zapsaný, ale bude to dětská         mše , neboť v sobotu 28.12. je mláďátek a protože v sobotu mše sv. nebude, přesune se na předvečer, tj. 27.12.

V sobotu 21.12. bude při mši svaté pomazání nemocných.

Jinak mše svaté jak obvykle.

 

  1. Pavla Švirgová – má připraven program pro děti a maminky na tvořivé odpoledne, výrobky by se pak prodávaly v kostele a výtěžek by se poslal např. na misie nebo jiné potřebné.

 

  1. Vánoční výzdoba – paní Tučková vyzvala členy farní rady, pokud mají připomínky nebo doplnění k vánoční výzdobě, aby je přednesli, nebo jí je řekli. Byl návrh, že velký strom, který je u hlavního oltáře by mohl být na jiném místě, neboť zde zabírá dost místa a brání ofěře při mši svaté za mládence a děvčata. Paní Tučková žádá, ať se členové porozhlédnou v kostele, kde by mohl být strom umístěn. Jinak bude výzdoba beze změny, stromky dle možností omezit.

 

  1. Paní Kořínková zve pana faráře na žehnání koním 26.12. ve 13,30 hodin na Náměstí.

 

  1. Paní Hostinová informuje o semináři, který se konal na Velehradě a kterého se zúčastnila.

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz