Zápis ze schůze farní rady dne 18.11.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 18.11.2013

 

Přítomni:

P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Uher Petr, Michalica František, Straková Anna, Kořínková Božena, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Uhrová Marie, Švirgová Pavla, Tučková Hana

 

  1. Paní Tučková otevřela otázku možnosti obnovení malovaných ornamentů na stěnách kostela. Pan farář odpovídá, že veškeré liturgické úpravy v kostela schvaluje biskupství. Protože je v našem kostele záměr úpravy presbytáře (obnova obětního stolu, ambonu, dokončení instalací, malování kostela a jiné), zahrne se při žádosti na biskupství i obnova malovaných ornamentů. Nebude to však v krátké době, ale až na to našetříme peníze. Všechno se musí dělat postupně. Není však jisté, že biskupství bude souhlasit s obnovou ornamentů, neboť výzdoba kostela má být podle nových pravidel střídmá.

Paní Kořínková k tomu dodává – kostel si má dělat farnost k obrazu svému, proto i prostory by měly být přizpůsobeny farníkům.

 

  1. Paní Tučková informuje, že v neděli 8. prosince se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc leden – březen 2014. Žádá pana faráře, aby si předem určil dny, kdy tady nebude.

 

  1. Příprava příchodu sv. Mikuláše do kostela – bude v neděli 8.12. v 15,30 hodin. Balíčky zajistí paní Kořínková, pokladničky do kostela na finanční příspěvek – paní Krásná. Paní Hostinová zajistila 4 děvčata, které půjdou jako andělé. Mikuláše slíbil již na poslední schůzi farní rady Cyril Bartoš. Paní Kořínková s panem Bartošem si to upřesní .

 

  1. Mše svaté na vánoční svátky:

24.12. – bude až půlnoční ve 22 hodin, ráno mše sv. nebude

      V pátek 27.12. bude mše svatá pro děti. Úmysl je sice již zapsaný, ale bude to dětská         mše , neboť v sobotu 28.12. je mláďátek a protože v sobotu mše sv. nebude, přesune se na předvečer, tj. 27.12.

V sobotu 21.12. bude při mši svaté pomazání nemocných.

Jinak mše svaté jak obvykle.

 

  1. Pavla Švirgová – má připraven program pro děti a maminky na tvořivé odpoledne, výrobky by se pak prodávaly v kostele a výtěžek by se poslal např. na misie nebo jiné potřebné.

 

  1. Vánoční výzdoba – paní Tučková vyzvala členy farní rady, pokud mají připomínky nebo doplnění k vánoční výzdobě, aby je přednesli, nebo jí je řekli. Byl návrh, že velký strom, který je u hlavního oltáře by mohl být na jiném místě, neboť zde zabírá dost místa a brání ofěře při mši svaté za mládence a děvčata. Paní Tučková žádá, ať se členové porozhlédnou v kostele, kde by mohl být strom umístěn. Jinak bude výzdoba beze změny, stromky dle možností omezit.

 

  1. Paní Kořínková zve pana faráře na žehnání koním 26.12. ve 13,30 hodin na Náměstí.

 

  1. Paní Hostinová informuje o semináři, který se konal na Velehradě a kterého se zúčastnila.

 

Zapsala: Hana Tučková

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu