Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

 

Přítomni:

P. farář, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Jana Krásná, Božena Kořínková, Rostislav Švirga, František Michalica, Pavel Bartoš, Ing. Pavla Tichá, Hana Tučková

 

  1. Pan farář poděkoval za vánoční výzdobu. Přednesl připomínku farníků- dát Jezulátko na hlavní oltář včetně modrých světýlek. Upozornil. Že andělíček u betlému má nalomené křídlo, je třeba to opravit.

Dále poděkoval za Tříkrálovou sbírku a koncert Charvatčanů, který měl u návštěvníků velký úspěch.

 

  1. Postní doba začíná Popeleční středou 18.2.

 

  1. Bylo posouzeno zateplení našeho kostela. Dvě firmy provedly prohlídku. Jedna ocenila zateplení na 270 tis Kč, druhá zatím nabídku nepředložila.

 

  1. Probíhá příprava na biřmování, které bude asi na jaře r. 2016.

 

  1. Pí Kořínková – je opět problém s lektorkama. Další dvě lektorky nechodí číst, neboť údajně na mších v neděli v 8 hodin vznikají neshody. Paní Kořínková navrhuje schůzku lektorek, kde by se řešila otázka čtení epištoly. Paní Uhrová k tomu dodává, že problémy jsou při náhradním čtení.

 

  1. Členové farní rady navrhují provést nové volby farní rady. Budou vytvořeny formuláře, do kterých farníci napíší jména těch, kdo by měl být ve farní radě. Potom se z těchto návrhů vezmou ti, kteří budou mít nejvíc hlasů a budou souhlasit s kandidaturou a vytvoří se kandidátka, za které zase farníci zvolí farní radu. Formuláře připraví pí Tučková. Volby by mely být na jaře letošního roku.

 

 

Zapsala Hana Tučková

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu