Zápis ze schůze farní rady dne 20.01.2014

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 20.01.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Švirga Rostislav, Kořínková Božena, Bartošová Božena, Ing. Švirgová Pavla, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Bartoš Cyril, Tučková Hana.

 

Omluveni: Krásná Jana, Michalica František, Uher Petr

 

 1. Pan farář poděkoval za zhotovení přístřešku v zahradě fary, kam byly uloženy střešní tašky. Tento stavební materiál zůstal z opravy střechy kostela. Tašky jsou nové a bylo by škola je nechat zničit. Přístřešek zhotovil Pavel Bartoš a František Michalica.

 

 1. Pan farář poukázal na spotřebu elektrické energie  na věži, kde někdo nechal svítit světla asi po dobu více jak 2 měsíce, než se na to přišlo. Za tuto dobu je naměřena větší spotřeba elektrické energie než za celou dobu provádění na vyhlídce. Žádá, abychom si více všímali  a v případě zjištění nějakých závad toto ihned nahlásili.

 

 1. Pan farář informuje, že v Bratislavě je nově otevřeno bakalářské studium. Absolventi mohou najít uplatnění jak v církvi, tak ve společnosti v sociální síti a poradenství.

 

 1. Na Brněnském biskupství je vyhlášeno výběrové řízení na manažera stavebních investic.

 

 1. Ve dnech 2. – 4.2.2014 probíhá v Brně u Minoritů duchovní obnova na téma: Rozlišování duchů.

 

 1. Paní Tučková vznáší připomínku od farníků, že při statistickém a finančním přehledu za rok 2013 byla málo rozvedena otázka financí. Pan farář dodává, že finanční vyúčtování za rok 2013 bude po konečném uzavření ve vývěsce v kostele.

 

 1. Ženy, které chodí uklízet do kostela žádají o zapůjčení klíče od sakristie. Pan farář dodává, že klíčů je omezený počet a jejich přidělání je složité, protože jsou kódovány.

 

 1. Vymalování ornamentů v kostele. Řešilo se již několikrát. Paní Kořínková navrhuje – udělat anketu, zda vůbec farníci toto chtějí nebo ne.

Paní Uhrová – jezdí na Slovensko do Závodu, kde mají kostel upraven do prapůvodní podoby.

Pavla Švirgová – napíše žádost na Brněnské biskupství o možnost vymalování ornamentů v kostele.

Pan farář – kdy budeme malovat kostel? Nejdříve se musí dodělat elektrika a dlažba. Musí se rozhodnout, zda se bude dělat nové topení, nebo se rozšíří stávající – akumulačními kamny. Žádost na ornamenty se může napsat už teď, ale dříve by se mělo dodělat osvětlení.

 

 1. V neděli 2.2. jsou Hromnice. Na hrubé mši svaté bude průvod od kříže před kostelem nebo od lípy před Tučkových (podle počasí). Připomíná, aby si lidé vzali svíčky.

 

 1. Hodnocení vánočních svátků – jsou kladné ohlasy na výzdobu postavičkami v kostele. Některým farníkům chyběl velký strom u hlavního oltáře.

 

 1. Na svátek Panny Marie Lurdské – tj. 11.2. je úterý, ale bude mše sv. večer v 17,30 hodin s udílením svátosti nemocných.

 

 1. Popeleční středa je 5. března.

 

 1. Rodiče dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání se domluvili, že termín pro tuto slavnost bude 26.5. Svátek Nejsvětější Trojice je až v polovině června, což se jim zdá pozdě a někteří už by také odjet na dovolenou. K 1. sv. přijímání přistoupí 13 dětí.

 

 1. Příští schůze komise bude 24. 2. 2014.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz