Zápis ze schůze farní rady dne 20.01.2014

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 20.01.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Švirga Rostislav, Kořínková Božena, Bartošová Božena, Ing. Švirgová Pavla, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Bartoš Cyril, Tučková Hana.

 

Omluveni: Krásná Jana, Michalica František, Uher Petr

 

 1. Pan farář poděkoval za zhotovení přístřešku v zahradě fary, kam byly uloženy střešní tašky. Tento stavební materiál zůstal z opravy střechy kostela. Tašky jsou nové a bylo by škola je nechat zničit. Přístřešek zhotovil Pavel Bartoš a František Michalica.

 

 1. Pan farář poukázal na spotřebu elektrické energie  na věži, kde někdo nechal svítit světla asi po dobu více jak 2 měsíce, než se na to přišlo. Za tuto dobu je naměřena větší spotřeba elektrické energie než za celou dobu provádění na vyhlídce. Žádá, abychom si více všímali  a v případě zjištění nějakých závad toto ihned nahlásili.

 

 1. Pan farář informuje, že v Bratislavě je nově otevřeno bakalářské studium. Absolventi mohou najít uplatnění jak v církvi, tak ve společnosti v sociální síti a poradenství.

 

 1. Na Brněnském biskupství je vyhlášeno výběrové řízení na manažera stavebních investic.

 

 1. Ve dnech 2. – 4.2.2014 probíhá v Brně u Minoritů duchovní obnova na téma: Rozlišování duchů.

 

 1. Paní Tučková vznáší připomínku od farníků, že při statistickém a finančním přehledu za rok 2013 byla málo rozvedena otázka financí. Pan farář dodává, že finanční vyúčtování za rok 2013 bude po konečném uzavření ve vývěsce v kostele.

 

 1. Ženy, které chodí uklízet do kostela žádají o zapůjčení klíče od sakristie. Pan farář dodává, že klíčů je omezený počet a jejich přidělání je složité, protože jsou kódovány.

 

 1. Vymalování ornamentů v kostele. Řešilo se již několikrát. Paní Kořínková navrhuje – udělat anketu, zda vůbec farníci toto chtějí nebo ne.

Paní Uhrová – jezdí na Slovensko do Závodu, kde mají kostel upraven do prapůvodní podoby.

Pavla Švirgová – napíše žádost na Brněnské biskupství o možnost vymalování ornamentů v kostele.

Pan farář – kdy budeme malovat kostel? Nejdříve se musí dodělat elektrika a dlažba. Musí se rozhodnout, zda se bude dělat nové topení, nebo se rozšíří stávající – akumulačními kamny. Žádost na ornamenty se může napsat už teď, ale dříve by se mělo dodělat osvětlení.

 

 1. V neděli 2.2. jsou Hromnice. Na hrubé mši svaté bude průvod od kříže před kostelem nebo od lípy před Tučkových (podle počasí). Připomíná, aby si lidé vzali svíčky.

 

 1. Hodnocení vánočních svátků – jsou kladné ohlasy na výzdobu postavičkami v kostele. Některým farníkům chyběl velký strom u hlavního oltáře.

 

 1. Na svátek Panny Marie Lurdské – tj. 11.2. je úterý, ale bude mše sv. večer v 17,30 hodin s udílením svátosti nemocných.

 

 1. Popeleční středa je 5. března.

 

 1. Rodiče dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání se domluvili, že termín pro tuto slavnost bude 26.5. Svátek Nejsvětější Trojice je až v polovině června, což se jim zdá pozdě a někteří už by také odjet na dovolenou. K 1. sv. přijímání přistoupí 13 dětí.

 

 1. Příští schůze komise bude 24. 2. 2014.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu