Zápis ze schůze farní rady dne 29.09.2014

Z Á P I S

z farní rady konané dne 29.09.2014

Přítomni: P. Josef Chyba, Pavel Bartoš, Petr Uher, František Michalica, Božena Kořínková, Jana Krásná, Božena Bartošová, Ing. Pavla Tichá, Anna Straková, Marie Uhrová, Hana Tučková

  1. P. Chyba vyzval přítomné, aby přednesli návrhy na pastorační akce v příštím roce.

 

Paní Kořínková – měli by se rozšířit lektoři na čtení epištoly při mších. Mohly by se zapojit i starší děti např. Aneta Šestáková, Julie Kaňová a Adriana Svačinová. Z dospělých by se také mohl někdo přihlásit.

 

Paní BoženaBartošová navrhuje uspořádat farní ples např. v neděli odpoledne, aby se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi.

 

Paní Tichá – na misijní neděli plánuje s dětmi upečení perníčků nebo drobného pečiva, které by se v kostele prodávalo a výtěžek by byl zaslán na misie.

 

Paní Tučková – upozornit rodiče a děti, aby si na poděkování za úrodu přinesli z domu výpěstky, neboť letos byl velký problém se sháněním. Něco koupila, něco přinesl pan Pavel Bartoš jako dar od pana Kubíčka a děti si to po mši (tak jako vždy) rozebraly. Toto bylo zvykem tehdy, když si úrodu přinesly z domu, že si ji zase domů odnesly, ale letos nezůstalo v kostele téměř nic, co by ještě několik dnů zdobilo kostel.

 

Paní Uhrová – se změnou času by se mohly posunout i začátky mší svatých ve všední den. Pro starší ženy je to lepší, pokud je začátek dříve.

Zároveň upozorňuje, že v sobotu 11. října se koná farní pouť na Sv. Hostýn.

 

Pan Pavel Bartoš – navrhuje úklid na faře ve dvorních budovách. Zbourání těchto budov zatím není možné, protože je tam uskladněný různý materiál.

  1. Je dotaz z členů farní rady, zda byla hodová sbírka dobře spočítaná, neboť ve srovnání s ostatními se vybralo málo peněz. Sbírka bude přepočítána.
  2. Pan farář děkuje Petru Uhrovi za zhotovení poliček do kostela.
  3. V neděli 12.10. bude sčítání účastníků bohoslužeb.
  4. Pan farář informuje, že může začít příprava na biřmování. Má schůzku se zájemci o biřmování, kde se dohodnout na přípravě.
  5. Příští schůze farní rady bude v pondělí 10. listopadu 2014.

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz