Zápis ze schůze farní rady dne 30.11.2015

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 30.11.2015

 

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Bartošová Radka, Kubíková Jaroslava, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Svačinová Helena, Tučková Hana, Tuček Josef, Beneš Petr, p. farář

Omluveni: Kubík Jiří, Bartoš Pavel, Uher Josef

 

 1. Pan farář a členové ekonomické rady informovali o semináři ekonomických rad diecéze v Telnici. Účastníci byli seznámeni s možností uplatnit nároky na vrácení majetku. Bylo doporučeno, aby peníze, které farnosti dostanou, investovali do nemovitostí, které by dále vydělávaly.
 2. Dále pan farář informoval o setkání děkanů s panem biskupem. Byli seznámeni s novými stanovami děkanství a s výroční zprávou za rok 2014.
 3. Pan farář informuje o nabídce kostelního sboru z Dolních Bojanovic a Prušánek na uskutečnění vánočního koncertu v kostele, za cenu 8 tis. Kč. Protože už je kulturní komisí objednán koncert Polyfonie Břeclav na 20.12.,nebudeme další dělat, neboť by se asi tolik nevybralo a farnost na toto nemůže doplácet. Pan farář jim odepíše, že pro tento rok děkujeme za nabídku, ale koncert se neuskuteční.
 4. Mikuláš pro děti – přijde do kostela v neděli 6.12 v 16 hodin. Balíčky chystá paní Radka Bartošová a Markéta Šuláková. Pomoc při balení 120 kusů balíčků půjde paní Jaroslava Bartošová a Helena Svačinová. Mikuláš bude Jiří Kubík.
 5. Paní Tučková vzpomněla zpívání u jesliček, které bývá pravidelně každý rok. Paní Šuláková na toto reaguje tak, že neví, kdo zde bude vystupovat, protože děti do Scholičky nechodí. Má tam asi 4 děti, které chodí pravidelně a dále to jsou děti malé, které samostatně nemohou vystupovat a do sboru se zapojují málo. Scholička bude zapojena do živého betlému, který bude 25.12. na Náměstí. Organizuje jej paní Baťková s přípravnou třídou.
 6. Pan farář důrazně opakuje, že 25.12.má být rodina spolu doma, proto nedoporučuje žádná vystoupení.
 7. Pan Tuček má připomínku, aby lidé, kteří jdou v neděli přede mší svatou ke zpovědi, chodili z druhé strany zpovědnice, kde nejsou muži. Paní Tučková na toto odpovídá, že většinou jsou to staří lidé s holemi, kteří na zpověď čekají i půl hodiny a chůze na druhou stranu zpovědnice je pro ně obtížná, zatímco muži přicházející do kostela by mohli zůstat v dostatečně velké vzdálenosti, aby zpovídajícího nerušili. Přesto bude tato připomínka dána do ohlášek.

Paní Kubíková má k tomuto také připomínku, že pokud je velká zpověď a v kostele je hodně zpovídajících (i mimo zpovědnice) i věřících, aby se dodržovala dostatečně velká vzdálenost od zpovědníků a tím se zachovala diskrétnost. Také toto bude dáno do ohlášek.

 1. Paní Tučková žádá přítomné muže, aby si vzali na starost pověšení zateplovacích závěsů na boční dveře kostela. Zamezí se tak unikáním tepla. Pan Tuček a Beneš toto provedenou.
 2. Příprava na vánoce – p. Tučková informuje, že stromky bereme vždy od místního polesí, pouze velký strom se kupuje. Protože jsou s tím každoročně větší problémy, žádá o to, aby se stromky mohly zaplatit. Jedná se o 4 malé stromečky nad betlém, 4 stromky k betlému a 1 na mužskou stranu. Pan farář souhlasí s koupí stromků.

Dále se farní rady dohodla, že betlém se bude stavět v sobotu 19.12. od 14 hodin. Paní Tučková zajistí mladé chlapce, kteří by pomohli při přenášení stromků a betléma z fary do kostela a betlém se ještě v sobotu postaví.

 1. Betlémské světlo – zatím není rozpis, kdy bude přivezeno do Břeclavi. Toto si bere na starost paní Radka Bartošová a její syn Pavel spolu se skauty světlo přinesou do kostela.
 2. Pan farář připomíná, že na Štědrý den – 24.12. bude i odpolední mše svatá.

 

 

Zapsala : Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz