Zápis ze schůze farní rady dne 31.03.2014

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 31.03.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Pavel Bartoš, Jana Krásná, Božena Kořínková, Marie Uhrová, František Michalica, Božena Bartošová, Anna Straková, Hana Tučková

 

Omluveni: Věra Hostinová, Rostislav Švirga, Cyril Bartoš, Petr Uher

 

  1. Pan farář poděkoval za tzv. předúklid v kostele i na faře. Pan Kříž ometl prach a pavučiny ve výškách v kostele, aby se již neprášilo na vyleštěné věci. Velký úklid kostela i fary si rozdělí úklidové skupiny, ale mohou se přidat i další ochotné ženy.

 

  1. Pan farář informuje, že v letošním roce si připomeneme vypuknutí 1. světové války. Otec biskup vyzval, aby se toto výročí vhodně vzpomnělo i ve farnostech. Přesné datum připadá na 28.06.. Pan farář navrhuje mimo mše svaté za padlé v 1. světové válce  s připomenutím jmen těchto občanů ještě se připojit k pietní akci v obci. Paní Božena Bartošová – zatím není žádná akce naplánovaná, ale na schůzi kulturní komise se toto projedná a pak dá panu faráři vědět.

 

  1. Velikonoční svátky:
  • květná neděle – barva červená, ozdobit velký kříž květinami, kočičky zajistila p. Tučková
  • Zelený čtvrtek – Boží hrob nachystá p. Tučková. Paní Kořínková zajistí květiny
  • Velký pátek – adorace v 15 hodin nebude, budou až v 18,30 hodin obřady
  • Bílá  sobota – jsou 3 čtení ze Starého zákona a 1 z Nového zákona – lektoři jsou rozepsáni, obřady a následná mše svatá začne ve 20.30 hodin. Ráno v 7.30 hodin budou v kostele ranní modlitby a celý den bude otevřený kostel.
  • Neděle – budou se žehnat pokrmy
  • V pondělí bude jedna mše svatá v 8.30 hodin.

 

  1. Od úterý 22. dubna až do 30. dubna bude pan farář na pouti v Lurdech. V neděli 27.4. bude jedna mše svatá v 8 hodin – zástup je zajištěn panem farářem z Tvrdonic.

 

 

Příští schůze farní rady bude v pondělí 9.6.

 

Zapsala: Hana Tučková

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY