Zápis ze schůze farní rady konané dne 04.02.2013

Z á p i s

ze schůze farní rady farnosti Lanžhot konané dne 04.02.2013

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Cyril Bartoš, Pavel Bartoš, Petr Uher, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Věra Hostinová, Anna Straková, Ing. Pavla Švirgová, Hana Tučková.

 

Pan farář přivítal na jednání pana Strachoně, revizního technika z oboru elektro, který bude dělat revizi elektrické instalace v kostele a předal mu slovo.

 

Pan Strachoň seznámil farní radu s jeho dosavadní prací v našem kostele a navrhl, jak pokračovat dále v opravě elektroinstalace.

Řekl, že před instalací akumulačních kamen v presbytáři kostela prošel  stav této instalace a udělal výchozí zprávu, podle které by měla celá oprava pokračovat a jednotlivé fáze opravy na sebe navazovat.V současné době je vyměněný rozvaděč, ale ve spleti drátů se nikdo nevyzná. Je provedena úprava zvonů na elektrický pohon, je však zrušen přístup k hodinám, proto nelze říct, v jakém stavu je vedení k hodinám. Celá věž je na jeden obvod. Nyní se vyměňuje staré hliníkové vedení, upravují se rozvody za oltářem. Kostel lze vypnout jedním jističem, jen věčné světlo svítí. Vyměnily se žárovky na kúru a osvícení kúru pro zpěváky.

Věci jsou řešitelné bez větších zákroků až na rozvaděč, který lze během jednoho dne spravit. Dráty se musí sladit tak, aby byl přehledné.

Navrhuje – aby si p. farář pohlídal, aby elektriku dělali elektrikáři s osvědčením, byla zpracována dokumentace současného stavu, která bude aktuální.

 

Pí Kořínková má dotaz – jaký je tedy výsledek? Jestli je něco vyhovující nebo hrozí nějaké nebezpečí z důvodu špatné elektroinstalace.

 

 P. Strachoň – elektroinstalace v kostele je nevyhovující. Vyhovuje na 70-80%. Na věži – po schodech se dostane až nahoru, kde je jeden okruh, na který je všechno napojené. Nad hodinami je el. instalace, která nevyhovuje. Nad hodinami je osvětlení a rozvod, ke kterému se nikdo nedostal, protože zde byl odřezán přístup.

 

P.farář – je nutné, aby se desky nad zvony vyměnily, aby se tam dalo chodit a zjistit, jak to tam vypadá.

 

Pí Kořínková – kdyby se tam udělal žebřík, zda by to stačilo.

 

P. Strachoň – mělo by se rozhodnout a udělat přístup na věž a on řekne, jak instalace vypadá. Pokud by zde byla elektroinstalace dobrá, pak by v kostele zůstala jedna závada – rozvaděč, tato závada by se dala do revizní zprávy s termínem odstranění (např. do půl roku). Oprava rozvaděče by stála asi 5 000 Kč.

 

Pí Hostinová – když pan Holobrádek chodil opravovat hodiny, jak se tam dostal? Odpověď – to tam byl ještě přístup. Teď, co jsou nové hodiny tak se nemusí opravovat.

 

Osvětlení kostela – p. farář chce, aby světla hodně svítila a levně. P. Strachoň přinesl reflektor, který by měl osvětlovat boční lodě i lavice. Cena reflektoru je 6 000 Kč. Farní rada si prohlédla reflektor přímo v kostele a dospěla k závěru, že toto osvětlení nesplňuje svůj účel, že v současné době je v kostele světla dost. Při nedělních bohoslužbách je denní světlo a při večerních stačí stávající osvětlení, neboť věřících je zde málo. Jednohlasně jsou proti instalaci těchto reflektorů v kostele.

 

P. farář se ptá na názor, zda dát samostatné hodiny na měření spotřeby elektrické energie pro odběr v pronajaté věži. Nyní se platí paušální částka. Farní rada hlasováním odsouhlasila i nadále počítat spotřebu paušální částkou.

P. farář k tomuto dodává, že při skončení nájemní smlouvy s městem nikdo nepředal klíče od vstupních dveří na věž a pronájem neukončil.

Návrh farní rady – na příští schůzi farní rady tj. 4.3.2013 pozvat p. Smetanu, pí Pfefferovou a p. starostu.

 

Sbírky na opravu kostela – proč v lednu nebyla? P. farář odpovídá, že sbírek bylo dost, proto nevyhlásil ještě i tuto. Farní rada navrhuje i nadále dělat tyto pravidelné sbírky jednou za měsíc. Věřící ať dávají podle svých možností, ale aby byly peníze na opravy, které se dělají.

 

Pí Tučková znovu apeluje na nepořádek v tzv. knížecí místnosti. Záležitosti úklidu by měla být všech, co tuto místnost používají. Při úklidu betlému v neděli 26.1. se zde nedaly otevřít dveře a vstoupit už vůbec ne. Nejdříve si musela uklidit, aby se dostala pro věci, které potřebovala. Vyzývá členy farní rady, aby mezi jednotlivými skupinami toto zdůraznili.

 

Popeleční středa – p. farář navrhuje udělat dvě mše svaté a to ráno v 8 hodin a večer v 18:30 hodin. Farní rada je proto, že pokud p. farář je ochoten takto to udělat, tak to bude jen k dobru, neboť starší lidé využijí možnosti ranní mše. Večer za tmy je pro ně obtížnější do kostela dojít.

 

Přišla pozvánka na konferenci k Noci kostelů na den 5.3. Bude předána Liboru Uhrovi.

 

V postní době bude „setkání nad katechismem“ vždy ve středu a ve čtvrtek večer na faře.

 

Byla vyhlášena soutěž pro děti a mládež – odkaz Cyrila a Metoděje u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu – pokyny si převzala Ing. Švirgová.

 

Mříž do kostela – dělá Petr Uher za pomocí stoláře pana Zháňala ze Staré Břeclavi. Je na tom více práce než se předpokládalo. Vypadá to tak, že instalace bude provedena později.

 

P. farář – zda dělat i nadále dětské mše sv. v pátek. Zdá se mu, že počet dětí a rodičů docházejících na tyto mše  klesá. Děti mají různé kroužky (hlavně skaut, kam chodí nejvíce žáků) a pak jim to do kostela nevyjde. Má se změnit den konání mší sv. pro děti a rodiče?

 

Byl naceněn majetek farnosti, který zaevidovala paní Benešová. Evidenci majetku ještě projde Ing. Švirgová, která má zkoušky k provádění oceňování. Z tohoto stavu se pak bude vycházet při různých hlášeních o majetku farnosti.

 

 

Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz