Zápis ze schůze farní rady konané dne 07.10.2013

Z á p i s

ze schůze farní rady konané dne 07.10.2013

 

Přítomni: p. Josef Chyba, Pavel Bartoš, Petr Uher, Cyril Bartoš, František Michalica, Rostislav Švirga, Božena Kořínková, Jana Krásná, Božena Bartošová, Věra Mostinová, Anna Straková, Marie Uhrová, Hana Tučková

 

  1. Otec Josef seznámil přítomné s dopisem z biskupství, ve kterém je přiložen soupis majetku určeného k restituci pro naši farnost. Bez připomínek a doplňků bude vrácen s žádostí o restituční nárok.

 

  1. Otec Josef podepsal smlouvu T-Mobile na umístění antén a dalšího zařízení  na věž kostela. Nájemné bude činit 70 tis. Kč ročně + inflace.

 

  1. Fr. Michalica – na dvoře je ještě hlína a písek k odvezení. Bude odvezeno v krátké době. Dále navrhuje svolat brigádu na zhotovení přístřešku v zahradě fary, kam by se ukryla krytina, která zůstala po opravě střechy kostela.

 

  1. Na minulé schůzi se řešil problém vyčištění závěsů na dveře, které se používají v zimě na zateplení. Paní Jana Krásná se pokusí o vyčištění běžným způsobem.

 

  1. Akumulační kamna v kostele – otec procházel stav těchto kamen. Všechny jsou provozuschopné, ale dlouhodobým používáním  jsou uvolněné kryty, takže při chodu oplechování dělá hluk. P. Pavel Bartoš zjistí, zda je možné promazání motorků, které pohání vzduch a paní Tučková osloví p. Josefa Uhra, zda by bylo možné zhotovit úchytky, které by oplechování zpevnily.

 

  1. Vinohrad v zahradě – není nikdo, kdo by se o něj celoročně staral, navíc jsou v zahradě přestárlé smrky, které brání růstu vinohradu.

 

  1. Zasklení mříže v kostele- Petr Uher slibuje do zimy.

 

  1. Pastorační: - Mše svatá na dušičky bude v sobotu 2.11. v 6,30, 7,00 a 9 hodin ráno. Pobožnost bude v neděli 3.11. v 15 hodin na hřbitově (bez průvodu)

 

28.12. – sobota bude mše sv. pro děti (svátek mláďátek)

30.11. – bude předvánoční jarmark – B. Bartošová pozvala otce Josefa na rozsvícení stromu

 

Úklid v kostele – pan farář by se rád sešel se všemi ženami, které uklízí v kostele, aby se domluvili na nákupu čistících prostředků a údržbě vysavačů.

 

Úklid schodiště na vyhlídku – pan farář zdůrazňuje, že opět nebyla předána vyhlídka na věži kostela po vypršení smlouvy. Navíc na schodech je velký nepořádek. Navrhuje, aby služba, která je u otevřené vyhlídky měla na starosti i úklid, neboť nepořádek na schodech nepůsobí dobře na návštěvníky. Paní Jana Krásná a Božena Kořínková provedou úklid (schody, pavučiny atd.) s tím, že do budoucna toto bude zajišťovat nájemce, tj. Město Lanžhot.

 

Návrh členů farní rady – liturgické okénko. Jednalo by se o 5 minut  po nedělní mši svaté, ve které by pan farář na základě vlastních poznatků nebo připomínek farníků mluvil o tom, jak se chovat  při jednotlivých částech mše svaté a pobožnostech spojených. Jsou stále různé věci, které bychom mohli zlepšit nebo sjednotit a toto se musí  říkat otevřeně s tím, že se to farníkům nenařizuje, ale doporučuje a tito by to tak měli přijímat.

 

V sobotu 12.10. se koná farní pouť na sv. Hostýn, zatím je málo zájemců, kdo má ještě zájem, může se přihlásit.

 

 

Příští schůze farní rady se koná v pondělí 18.11.2013

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz