Pastorační program 2012

Datum Den Čas Liturgická slavnost nebo akce Místo Poznámka
1. 1. neděle 14.30 Novoroční svátostné požehnání kostel  
1. 1. do 14. 1.     Tříkrálová sbírka https://www.trikralovasbirka.cz/koledovani/ Česká republika  
8. 1. neděle I. skupina 14.30 Jesličková besídka kostel  
7. 1.   8.30 Tříkrálová sbírka Lanžhot - město  
12. 1. čtvrtek 9.00 Kněžská rekolekce břeclavského děkanství - začíná vždy mší svatou Břeclav  
15.1. neděle 14.30 Slavnostní zahájení společné přípravy farnosti v rámci 2. roku - roku biřmování - budou tři BLOKY kostel  
19. 1. čtvrtek 18.30 I. BLOK (8. setkání) - 1. setkání - jak porozumět BIBLI kostel setkání jsou určena pro celou farnost

ÚNOR

2. 2. čtvrtek 17.30 Hromnice - mše svatá kostel za všechny ženy farnosti
2. 2. čtvrtek 18.15 I. BLOK (8. setkání) - 2. setkání - jak porozumět BIBLI kostel  
9. 2. čtvrtek 9.00 Kněžská rekolekce břeclavského děkanství - začíná vždy mší svatou Lanžhot - kostel  
9. 2. čtvrtek 18.30 I. BLOK (8. setkání) - 3. setkání - jak porozumět BIBLI kostel  
15.2. středa 18.15 4. setkání - jak porozumět BIBLI fara  
16. 2. čtvrtek 19.00 4. setkání - jak porozumět BIBLI fara  
20.2. pondělí !! 18.15 5. setkání - jak porozumět BIBLI fara I. skupina
22. 2. středa

8.00

18.30

Popeleční středa - udílení popelce ráno i večer kostel den přísného postu
23. 2. čtvrtek 19.00 5. setkání - jak porozumět BIBLI fara II. skupina
26. 2. neděle 8.00 10.00 1. neděle postní - nedělní mše svaté kostel  
29.2. středa 18.15 6. setkání - jak porozumět BIBLI fara I. skupina

BŘEZEN

1. 3. čtvrtek 19.00 I. BLOK (8. setkání) - 6. setkání - jak porozumět BIBLI fara II. skupina
4.3. neděle 8.00 10.00 2. neděle postní kostel  
5. 3. - 7. 3. pondělí -středa   Velehrad - setkání kněží moravské církevní provincie Exerciční dům Stojanov  
7.3.   18.15 7. setkání - jak porozumět BIBLI sál na faře I. skupina
8.3. čtvrtek 9.00 Kněžská rekolekce břeclavského děkanství - začíná vždy mší svatou Moravská Nová Ves  
8.3.   19.00 7. setkání - jak porozumět BIBLI sál na faře II. skupina
14.3. středa 18.15 8. setkání - jak porozumět BIBLI sál na faře I. skupina
15.3. čtvrtek 19.00 8. setkání - jak porozumět BIBLI sál na faře II. skupina
19.3. pondělí 18.30 Setkání farní rady sál na faře  
29.3. čtvrtek 16.30 - 18.30 velikonoční svátost smíření kostel přijedou cizí zpovědníci

DUBEN

1.4. neděle 8.00 a 10.00 Květná neděle    
5.4. čtvrtek 18.30 Zelený čtvrtek    
   
6.4. pátek 18.30 Velký pátek    
   
7.4. sobota 20.30 Bílá sobota    
   
8.4. neděle 8.00 10.00 Zmrtvýchvstání Páně    
9.4. pondělí 8.00 Pondělí velikonoční    
12.4. čtvrtek   Kněžská rekolekce břeclavského děkanství - začíná vždy mší svatou Valtice  
12.4. čtvrtek 19.00 II. BLOK 1. setkání - miniškola modlitby    
16.4. pondělí 19.00 Setkání farní rady    
26.4. čtvrtek 19.00 II. BLOK 2. setkání - miniškola modlitby    
29.4. neděle 14.30 Ohlédnutí za misiemi z roku 2011 kostel přejede otec Marek DUNDA a další

KVĚTEN

13.5. neděle

8.30

mše svatá a po ní oslava svátku MATEK

kostel a náměstí Lanžhot

 

18.30

19.00

růženec

mše svatá pouť do Žarošic

Žarošice

bude objednán autobus - odjezd od kostela v 1? .00 hod.
14.5.   19.00 Setkání farní rady    
24.5.   19.00 II. BLOK 3. setkání - miniškola modlitby kostel obě skupiny
26.5. sobota   Pouť ministrantů s panem biskupem Vranov u Brna  
27.5. neděle 8.00 10.00 Slavnost Seslání Ducha svatého    

ČERVEN

1. 6. pátek   Noc kostelů kostel Lanžhot  
3.6. neděle 10.00 1. svaté přijímání    
           
           
           
7. 6. čtvrtek 18.00 Těla a Krve Páně    
10.6. neděle 9.00 Boží Tělo - průvod   bude jen jedna mše
           

ČERVENEC

           
           
           
           

SRPEN

           
           
           
           

ZÁŘÍ

           
      Hody    
           
           

ŘÍJEN

           
           
           
           

LISTOPAD

4. 11. neděle 14.00

Dušičková pobožnost s průvodem na hřbitov

kostel + hřbitov  

PROSINEC

24.12. pondělí 22.00 Štědrý den půlnoční kostel  
25. 12.

úterý

8.00 10.00

Slavnost Narození Páně kostel  
  středa 8.00 10.00 2. svátek vánoční - svatý Štěpán kostel  
26. 12 středa   Žehnání koní náměstí  
26.12 středa   Žehnání vína společenský dům  
27. 12. čtvrtek ?? Tradiční žehnání mladých vín na svátek sv. Jana evangelisty kostel  

 

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz