Archiv článků

V neděli začne Rok biřmování

V neděli 27. listopadu 2011 začíná adventní doba. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje - Rok biřmování. Biskupové Čech a Moravy povzbuzují farnosti, aby během Roku biřmování do svých pastoračních progamů...
Celý článek

Úmysly na mše svaté

Úmysly na mše svaté, které jste si zadávali jsou již napsány v "POŘADU BOHOSLUŽEB" a můžete se ujistit, zda je vše jak jste potřebovali. Tištěná forma, pro ty, kteří nemají přístup na internet je také k dispozici v kostele vzadu na stolečku. Případné chyby prosíme sdělte otci Josefovi.
Celý článek

Děkovná bohoslužba za blahořečení Jana Pavla II.

Diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s využitím pravomoci, udělené dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o liturgické úctě ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže, (čl. 1 ACEB 05/2011) stanovil, že děkovnou bohoslužbu za blahořečení Jana Pavla II. je možné slavit...
Celý článek

Zahájení výuky náboženství

Již jsme začali minulý týden s výukou náboženství. Rozvrh hodin náboženství nejdete v ohláškách z 26. neděle v mezidobí - příležitostná oznámení a nebo menu Náboženství.
Celý článek

Aktualizace fotogalerií na farním webu!

Dnes byly vystaveny fotografie z primice novokněze P. Miroslava Prajky na našem farním webu. Najdete je v záložce FOTOGALERIE a nebo přímý odkaz  Přípravy před svěcením a primicí  Kněžské svěcení Primice Fotodokumentaci zasjšťoval pan Ing....
Celý článek

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz