Archiv článků

Fotky z primice

Fotografie z kněžského svěcení a primice P. Miroslava Prajky najdete na https://www.kubix.cz/primice.htm. Fotodokumentaci příprav, svěcení a primice zajišťoval Ing. Jiří Kubík (označeno jako foto_1) se svým otcem Jiřím Kubíkem (označeno jako foto_2).  
Celý článek

Poděkování

Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu kněžského svěcení a primiční mši svaté našeho novokněze P. Miroslava Prajky ochotným ženám, které pekly koláčky a zákusky všem, kteří se zúčastnili brigády při úklidu fary a kostela za přípravu...
Celý článek

Pastýřský list k roku biřmování

K roku biřmování nám pan biskup Vojtěch Cikrle posílá pastýřský list . PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ROKU BIŘMOVÁNÍ 2012 Biřmování – svátost k naplnění křestní milosti PŘÍPRAVA K OSLAVĚ 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE NA MORAVU (přečtěte při všech...
Celý článek

Důležité infomrace k organizaci primice

Ořechny na pečení zákusků nebo koláčků jsou v kostele. Můžete si je tam vyzvednout. Ve čtvrtek 1.9. od 15 hodin bude pletení věnců na faře. Kdo můžete poskytnout krušpánek, nastříhejte ho do pytlů a přineste na faru. V sobotu 3.9. od 8 hodin se bude pokládat koberec v kostele. Prosím...
Celý článek

8. diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou se bude v brněnské diecézi konat pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho letos již po osmé, a to v sobotu 27. srpna 2011 od 9.00 do 16.00 hodin. Brno, Žďár nad Sázavou: Motto letošního setkání zní: "Křest – velký Boží dar", což koresponduje s...
Celý článek

Blíží se primiční slavnost

V letošním roce po svatých misiích a udělení svátosti biřmování nás čeká další ojedinělá slavnost – kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho jáhna Mgr.Miroslava Prajky. Kněžské svěcení se uskuteční v pátek 9. září v 17 hodin v kostele v Lanžhotě otcem biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrle....
Celý článek

FINIŠUJÍ PRÁCE NA DOKONČENÍ VYHLÍDKY NA VĚŽI KOSTELA

Díky finanční podpoře města Lanžhot, místních občanů, soukromých firem a rodáků se blíží termín dokončení vyhlídky na lanžhotském kostele. Slavnostní otevření vyhlídky je naplánováno na 4. září 2011. Původně plánované otevření na zahrávání hodů se nepodařilo splnit, neboť práce na opravě se...
Celý článek

AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE TAKÉ NA

www.farnosttvrdonice.cz